שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון לחברים בעניין תיאטרון בית לסין

 

ביום ראשון נערכה פגישה במשרדי שח"ם בינינו לבין ציפי פינס – מנכ"לית התיאטרון, בעניין הקיצוץ בשכר אליו נתבקשו שחקני בית לסין להסכים. לצערנו, לא זכינו לשיתוף הפעולה הנדרש מהשחקנים חברי הארגון, ולא היה ביכולתנו להשפיע רבות בפגישה על עצם ההחלטה להפחית את השכר ו/או על אי שיתופנו בהחלטה. על אף זאת סוכם על שיתוף פעולה הדוק יותר בינינו לבין תיאטרון בית לסין, וכי על פניות עתידיות מעין אלו לשחקנים להיעשות תוך שיתוף פעולה והתייעצות.