שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחדיו בעסק משותף

עדכון לחברי שח"ם

 

ביום 1.2.2012 פורסם פס"ד ע"א 8114/08, 8297/09, 1177/10  משה מלכיאלי ואח' נ' פקיד שומה אשקלון (להלן: "פס"ד מלכיאלי").

 

פסק הדין האמור, קבע הלכה בעלת השלכות קשות לציבור העצמאיים, לפיה לא יותר עוד לבני זוג אשר עובדים יחדיו באותו העסק לבקש כי יחולו עליהם כללי חישוב מס בנפרד.

 

לה"ב (שח"ם חברה בלהב ולקחה חלק פעיל בנושא הזה), מתוקף תפקידה הציבורי כארגון הגג של עצמאיים ובשל ההשלכות השליליות הצפויות של פסק הדין על ציבור העצמאים והמשק כולו נרתמה לביטול הלכת מלכיאלי.

 

כך, ביום 7.5.2012 הגישה לה"ב, באמצעות עו"ד זיו שרון, בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לעתירה לדיון נוסף בפס"ד. לקריאה נוספת לחצו כאן.

 

במסגרת הבקשה מבקשת לה"ב להציג בפני בית המשפט העליון את מלוא ההיבטים שיהיו להשארת ההלכה דנן על כנה ולהביא בסופו של יום לביטולה.

 

  חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחדיו בעסק משותף