שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

אישור מנהל תקין לשח"ם - ארגון השחקנים בישראל