שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שח"ם ושאר ארגוני היוצרים לבית המשפט: "לבטל את תיקוני החקיקה הפותרים את זכייניות הערוץ השני מהשקעה בתוכן בהיקף של למעלה מ- 200 מיליון ₪"

הבוקר הוגשה לבית המשפט העליון עתירה מטעם ארגוני היוצרים בישראל המבקשת מבית המשפט העליון לבטל את תיקוני החקיקה שנעשו בחוק הרשות השנייה ערב הבחירות ופטרו, למעשה, את זכייניות הערוץ השני (קשת ורשת) מהשקעה בחובות תוכן בהיקף של למעלה מ- 200 מיליון ₪.

 

העתירה, אשר הוגשה באמצעות עורכי הדין יהושע רזניק וינון סרטל ממשרד רזניק, סרטל, סהראי, מגוללת בפירוט רב את מהלכי החקיקה הפגומים, לטענת העותרים, שהובילו לתיקונו של החוק.

 

מכתב העתירה עולה, כי זמן קצר בטרם עמד לפקוע הזיכיון שניתן לישראל 10 לשידור בערוץ 10, החליטה הממשלה לחרוג מהכלל שנקבע על ידי יו"ר הכנסת וראש הממשלה ולפיו לא יקודמו הצעות חקיקה בתקופת הבחירות, ולקדם את תיקון מס' 37 לחוק הרשות השנייה. תיקון זה, אמור היה לדחות את חובות הזכיין של ערוץ 10 (חובות שהסתכמו בעשרות מיליוני ₪) ובכך לאפשר את הארכת הזיכיון לשידור בערוץ 10 בשנתיים נוספות.

 

נוכח הדחיפות שנוצרה לקידומו של החוק, הניחה הממשלה את הצעת החוק העוסקת בערוץ 10 על שולחן הכנסת. במקביל הוגשה בקשה לועדת הכנסת לפטור את הממשלה מחובת ההנחה של הצעת החוק על שולחן הכנסת, כנדרש בתקנון, יומיים מראש לפני קיום ההצבעה בקריאה ראשונה ויום מראש לפני ההצבעה בשאר הקריאות.

 

העותרים מביאים בעתירתם את שהתרחש בועדת הכנסת בכל הנוגע לאישור המבוקש. מתוך פרוטוקול הועדה עולה תמונה מדהימה ולפיה חברי הועדה, ובכלל זה היועצים המשפטיים של הכנסת, כלל אינם יודעים מהו נוסחו של החוק עליו הם מצביעים. על אף שבפניהם הוצג נוסח חוק העוסק בערוץ 10, מגיעות שמועות לחברי הועדה ולפיו החוק עומד לקבל "טוויסט", כפי שמתבטאת היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, שאת מהותו אין הם יודעים. היועצת המשפטית אף מציינת שאין זה ראוי להעניק פטור מחובת הנחה מבלי שחברי הועדה יודעים למה ניתן הפטור. אף על פי כן, מתוך מטרה לקדם את החוק ויהי מה (כפי שמציין יו"ר הועדה ח"כ יריב לוין) מאשרת ועדת הכנסת את הפטור מחובת הנחה בכל שלוש הקריאות.

 

העתירה ממשיכה ומגוללת את נפלאות אישורו של החוק. מיד בתום הדיון בועדת הכנסת מתחיל הדיון בהצעת החוק בקריאה ראשונה. גם בפני מליאת הכנסת מונחת הצעת חוק העוסקת בערוץ 10. בהצעת חוק זו בעניינה דנה הכנסת, לא היתה שום התייחסות להפחתה או דחיה של חובותיהן של קשת ורשת להשקעה בתוכניות מסוגה עילית כפי שהן מחוייבות להן על פי חוק ועל פי תנאי המכרז בו זכו. יתרה מכך, שר התקשורת שמציג את הצעת החוק בפני חברי הכנסת מדגיש את החשיבות הרבה שיש בהשקעה ביצירה הישראלית. אלא, שבמהלך נאומו נעשים תיקונים בהצעת החוק שמטרתם אחרת לגמרי ממטרת החוק – הקלה עם זכייניות הערוץ השני.

 

לאחר שהצעת החוק עוברת בקריאה ראשונה, עוברת היא לדיון בועדת הכלכלה. אלא, שלועדת הכלכלה מגיע נוסח אחר לגמרי מזה שאושר בקריאה ראשונה במליאה. הפעם נוספו אליו סעיפים שכל עניינם בזכייניות הערוץ השני. התוספת, אותה מבקשים ארגוני היוצרים מבית המשפט לבטל, כוללת את הארכת הזיכיון של קשת ורשת בשנתיים נוספות ודחיית חובות תוכן, אותן הן גוררות מאז שנת 2006 וחובות עתידיות למשך כל תקופת הזיכיון. למעשה, התוספת לחוק שהגיעה לועדת הכלכלה דוחה חובות אלה עד לשש שנים לאחר קבלת הרישיון – תקופה שיכולה להמשך עד שנת 2024!!!

 

העתירה ממשיכה ומגוללת את שהתרחש בועדת הכלכלה. מכתב העתירה עולה, כי חברי הועדה קיבלו את הצעת החוק החדשה לראשונה, בפתח הדיון. בדיון זה לא עלו כלל המשמעויות הכספיות שיש לתיקונים החדשים שלא אושרו בקריאה ראשונה ולמעשה גם לא היו חלק מהצעת החוק שאושרה על ידי הממשלה. מכתב העתירה עולה תמונה עגומה ולפיה חובות תוכן בהיקף של מאות מיליוני ₪ נדחו, ולמעשה בוטלו כטענת העותרים, במחטף העומד בניגוד להוראות ברורות של תקנון הכנסת שמטרתן קיום הליך חקיקתי נאות תוך שקיפות ופומביות מלאה.

 

העותרים טוענים, כי הליך חקיקה פגום זה מקורו בלחצים שהופעלו על חברי הכנסת על ידי זכייניות הערוץ השני וחברת החדשות של הערוץ השני, תוך ניצול המרקע, בניגוד לחוק, לקידום עניינם של הזכיינים.

 

עוד מבקשים העותרים מבית המשפט לבטל את התוספת לחוק נוכח פגיעתה בקניינם של ארגוני היוצרים, שהפקות סוגה עילית הנה מקור פרנסתם. לטענתם, התוספת לחוק, פרט לעובדה שחוקקה בהליך פגום היורד לשורשו של הליך החקיקה, היא גם עומדת בניגוד להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ועל כן דינה להתבטל.