שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שח"ם - עושים לובי לתרבות

 

מחלקת קשרי ממשל בשח"ם הולכת וצוברת תאוצה: ביום שלישי 4.6 ערכו יו"ר הוועד המנהל אוהד קנולר, מרכז פעילות העמותה שחר בוצר ודוברת הארגון לי זינגר, סבב עם פגישות עם חברי כנסת, חברי ועדת החינוך והתרבות בכנסת. הפגישות עסקו במתן עדכון אודות פעילות ארגון שח"ם, הצגת מחקר "הזכות לתרבות", גיוס חברי הכנסת ליוזמת חוק תיאטרון שיגדיר כיצד על התיאטרון הישראלי להתנהל ובאיזה תקציב.

בפגישה שנערכה עם ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג (העבודה), חבר ועדת החינוך והתרבות, הועלה נושא הרפורמה ברשות השידור. ח"כ הרצוג הקים לאחרונה שדולה אשר מיועדת לעסוק בנושא התוכן ברשות השידור. כינוס ראשון שלה מתעתד להיערך ביום ראשון הקרוב. עוד עלה בפגישה סוגיית סגירת תיאטרון הרצלייה, נציגי שח"ם הציעו הקמת קבוצה יוצרת שתפעל בכותלי התיאטרון. הוחלט להעביר לח"כ שאילתא מסודרת שתופנה לשרת התרבות במליאה.

בנוגע לשאלת תקציב התרבות, הסכימו כל הנוכחים בפגישה שיש לחשוב על מתווה מסודר להעלאת החלק המועבר לתקציב התרבות מתוך תקציב המדינה (סכום אשר עומד בימינו על 0.17% מתקציב המדינה). עוד התחייב ח"כ הרצוג לסייע בקידום מתווה חוק התיאטרון.

בפגישה עם ח"כ נחמן שי (העבודה) הועלתה סוגיית המעבר מזיכיונות לרישיונות ברשות השנייה. דבר אשר עשוי להוריד משמעותית את מחויבות הזכייניות הפועלות בשוק להשקעה בסוגה עילית.  ח"כ שי הסכים שיש לפעול למען שידור איכותי יותר בטלוויזיה הישראלית, ועל כן לדאוג שהמינימום להשקעה בסוגה עילית יעמוד על 50 מיליון שקלים. ח"כ נחמן שי התחייב לעמוד לצד שח"ם בדיונים שיתקיימו בנושאים השונים בוועדת הכלכלה בכנסת.

בהמשך נפגשו נציגי שח"ם עם יו"ר ועדת החינוך והתרבות , ח"כ עמרם מצנע(התנועה). בפגישה הושם דגש על סוגיית פיתוח התרבות והרחבת התמיכה באזורי הפריפריה. בהתאם למחקר "הזכות לתרבות" שהוצג בפגישה, הועלה כי יש מקום לדיון בהקמת תיאטראות בערים דוגמת טבריה, כרמיאל ואילת. נציגי שח"ם ביקשו לכנס דיון בוועדה בנוגע לכספים שיועדו לתמיכה במוסדות תרבות בפריפריה אשר הועברו לתל אביב.

בנוגע לקידום חוק התיאטרון הציע ח"כ מצנע להקים צוות שיפעל לניסוח הצעת החוק. עם פתיחת מושב החורף בכנסת בחודש אוקטובר יתקיים דיון ראשון בוועדה אודות עקרונות החוק. עד אז יש להיוועץ במשפטנים ולבדוק מודלים של חוקי תיאטרון במדינות מערביות.

בסיום יום הפגישות החשוב, נערכה פגישה עם ח"כ עיסאווי פריג' (מרצ), חבר ועדת החינוך והתרבות. במהלכה הועלתה סוגיית חוק התיאטרון. ח"כ פריג' ביקש ללמוד את הנושא לעומק וטען שאם יבין כי הדבר אפשרי וכי המודל פעיל במדינות מערביות אחרות, יפעל לקידום החוק בישראל. כמו כן, בפגישה דנו הצדדים בפיתוח התרבות במגזר הערבי. ח"כ התחייב שיפעל לשילוב שחקנים ידועים מהמגזר הערבי כחברים במדור לתרבות ערבית במשרד התרבות והספורט.

במסגרת פעילות מחלקת קשרי ממשל, צפויים בהמשך החודש יו"ר הארגון, מנכ"ל הארגון והדוברת, להיפגש עם חברי כנסת נוספים החברים בוועדת הכלכלה וועדת החינוך והתרבות, זאת במטרה להמשיך ולדון בנושאים שיפעלו לקידום נושא התרבות בישראל.