שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הכרזה על שביתה בתיאטרון "הבימה"

לאחר שלא נענתה הנהלת תיאטרון "הבימה" למשך למעלה מחצי שנה לדרישות ועד שחקני "הבימה" המייצג כ-60 שחקנים בהסכם הקיבוצי, שמאגד ארגון שח"ם, החליט הוועד המנהל של ארגון השחקנים בישראל לאשר את השביתה שתחל בתאריך 21.7.2013. הודעה על השביתה הצפויה נשלחה לממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה ולהנהלת התיאטרון.

 

באסיפה הכללית של שחקני "הבימה" אשר נערכה בחודש אפריל 2013, הצביעו השחקנים פה אחד על הכרזת סכסוך העבודה, בייפוי כוחו של הוועד, וכן הסכימו על הכרזת שביתה במידה וההנהלה לא תיענה לדרישות הבסיסיות לעמידה בחוזה הקיבוצי ובחוקי העבודה.

סכסוך העבודה הוכרז בין היתר בעקבות הסיבות הבאות:

 

  1. אי העברות חוזרות ונשנות של דמי הגמולים לקרנות הפנסיה וקרנות השתלמות- בימים האחרונים, קיבלו מספר שחקנים בתיאטרון "הבימה" מכתבי התראה מחברת קרן ההשתלמות 'מנהל' בהם נודע להם כי התיאטרון לא העביר כספים לקרנות ההשתלמות החל מחודש דצמבר 2012. זאת על אף שהכספים נוכו משכר השחקנים מידי חודש בחודשו. אי העברת הכספים, מעמידה את השחקנים בפני סכנה ממשית וקרובה של פגיעה בזכויותיהם בקרן ההשתלמות.

בנוסף, במשך חודשים ארוכים קודם לכן לא העבירה "הבימה" את דמי הגמולים לקרנות הפנסיה השונות, כספים שאף הם נוכו משכר השחקנים, מידי חודש בחודשו. בשלב זה לא ברור מה עלה בגורל ההסדר אליו הגיעה "הבימה" עם קרנות הפנסיה, והאם כספי הפנסיה משולמים באופן סדיר.

 

  1. איחורים חוזרים ונשנים בהעברת תשלומי השכר החודשיים - בחודשים האחרונים משכורות השחקנים הועברו באיחור לחשבונות הבנק של השחקנים, כאשר האיחורים בהעברת המשכורות נעו בין יום לחמישה ימים. הדבר פוגע קשות ביכולתם של השחקנים לכלכל את צעדיהם, ולעמוד בהתחייבויות הכספיות השוטפות שלהם.

 

  1. אי תשלום דמי ביגוד לשנת 2012 ו- 2013- התשלום השנתי בגין דמי ביגוד לשנת 2012 טרם שולם לשחקנים נכון למועד שליחת המכתב. נוסף על כך, בדיונים שערך ארגון שח"ם עם הנהלת "הבימה" עלה כי אין בכוונת הנהלת התיאטרון לשלם במועד את כספי "דמי הביגוד" לשנת 2013.

 

  1. אי תשלום דמי הבראה  לשנת 2013- בדיונים עם הנהלת התיאטרון עלה כי אין בכוונת "הבימה" אף לשלם במועד את דמי ההבראה לשחקנים לשנת 2013.

 

  1. אי הענקת קביעות לשחקנים, ופגיעה בכוח הארגוני של העובדים - בהסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 1991 עם הנהלת "הבימה" נקבע כי מספר השחקנים הקבועים המועסקים בתיאטרון יהיה שליש ממספר השחקנים שהתיאטרון מעסיק, ולא פחות מ – 18. נכון להיום ובניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי, אין אף שחקן אשר הוענק לו מעמד של קביעות מהתיאטרון.

 

  1. העסקת שחקנים בחוזים אישיים (פרילנסרים) בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי- בהסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין ב-25.12.1995 נקבע כי רק במקרים חריגים כאשר לא נמצא בקרב השחקנים שחקן שמתאים לתפקיד מסוים, תהיה רשאית הבימה להתקשר עם שחקן מחוץ לתיאטרון (פרילנסר) בחוזה אישי מיוחד באופן חריג. כיום, התיאטרון מעסיק שחקנים בחוזי פרילנס לפי ראות עיניו, ולפי שיקולים כלכליים צרים, ולא רק במקרים חריגים. מצב דברים זה הביא לכך כי כיום מועסקים בתיאטרון יותר שחקנים תחת חוזי פרילנס מאשר שחקנים תחת ההסכם הקיבוצי.

 

בחודש אוגוסט 2012 החליט ועד שחקני תיאטרון "הבימה" להפסיק את חברותו בהסתדרות לאחר למעלה מ-60 שנה, ובחר בארגון השחקנים שח"ם כארגון יציג. טענתם המרכזית של השחקנים הייתה כי ההסתדרות לא הצליחה למנוע פגיעה מתמשכת בזכויותיהם הכלכליות ועיכובים בתשלומי השכר.

 

מרכז שח"ם, שחר בוצר: "הנהלת 'הבימה' בחסות החשב הממונה של משרד האוצר, גונבת כסף מהשחקנים כאילו הייתה אחרון מפעלי היזע בסין. בכל ישיבת מו״מ משקרים לנו במצח נחושה וטוענים שהכספים יוחזרו, אך שבוע לאחר מכן אנו מגלים כי עוד מרכיב בשכר נלקח לקופת התיאטרון בניגוד להסכם הקיבוצי וחמור מכך - בניגוד לחוקי מדינת ישראל. בעוד 15 יום הפארסה הזו נפסקת, אם התיאטרון הלאומי לא יכול לשלם לשחקניו הוא ייסגר- בלי שחקנים אין תיאטרון".

 

יו"ר ועד עובדי "הבימה" שמוליק כהן: "צר לי שהגענו למצב כזה בו אנו נאלצים לצאת לעיצומים כדי לקבל זכויות בסיסיות כמו תשלום משכורת בזמן או העברת כספים לקרנות על פי החוק. בשנתיים האחרונות שחקני 'הבימה' התחשבו מעבר למקובל ומעבר להגיון הסביר במצב התיאטרון, אך גם לנו יש גבולות אדומים. לא יתכן שהתיאטרון ימשוך אותנו במשך מעל לחצי שנה במו״מ על תשלומים המגיעים לנו בחוזה הקיבוצי".

 

לכתבות בנושא השביתה הצפויה לחצו כאן.