שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

קול קורא להגשת מועמדות על יצירתיות בשפה העברית

עיריית ראשון לציון מודיעה ליוצרים בתחום השפה העברית, תושבי ישראל, כי ניתן להגיש מועמדות לפרס ראש עיריית ראשון לציון דב צור על יצירתיות בשפה העברית. הפרס מיועד להביע הוקרה על פועלו של אמן או איש הגות, אשר ביצירותיו או בהגותו עשה שימוש יצירתי בולט בשפה העברית או הביא להנגשת השפה ואוצרותיה לקהלים גדולים ומגוונים.

 

סכום הפרס: 36,000 ₪

 

תקנון הפרס ושאלון הגשת המועמדות ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בכתובת: www.hironit.co.il

מועמדות לפרס ראש העירייה תוגש על ידי המועמד או על גורם שלישי אשר קיבל את הסכמתו של המועמד טרם הגשת המועמדות. את שאלון המועמדות יש למלא בחמישה עותקים ולהחזיר בהתאם להנחיות המפורטות בו עד: יום א', כ"ה בשבט תשע"ד, 26.1.14 ללשכת מנכ"ל החברה העירונית, ברחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון, תוך ציון: פרס ראש העירייה על יצירתיות בשפה העברית.

 

את הטפסים המלאים יש למסור במסירה ידנית במשרדי החברה העירונית.

לא יתקבלו טפסים שיועברו באמצעות הדואר או דואר אלקטרוני.

ועדת הפרס והוועדה המקצועית תדון אך ורק בשאלונים אשר יוגשו במועד ובהתאם להנחיות.