שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שח"ם פועל לשיפור מצב האמנים הוותיקים

 

נציגי ארגון שח"ם השתתפו בכינוס מועצת התרבות והאמנות שעסק במצבם של האמנים הוותיקים בישראל. מטרת הכינוס הייתה להבין לעומק את בעיותיהם של האמנים אשר הגיעו לגיל הפרישה, ולנסח פתרונות הולמים שניתן יהיה ליישם בטווח הקצר.

המועצה הישראלית לתרבות ואמנות מייעצת לממשלה ולשרת התרבות והספורט בתחומי התרבות והאמנות ולפעול לקידום חיי היצירה והרוח במדינת ישראל. המועצה מציעה לשרה תכנית רב-שנתית למדיניות בתחומי התרבות והאמנות, לרבות בנושא התמיכה במוסדות התרבות והאמנות, יוזמות, פעולות ומפעלים לעידוד ולקידום היצירה והאמן.

במדינת ישראל קיים מצב בעייתי שבו מרבית האמנים הוותיקים, ביניהם גם אלו השותפים ליצירות תרבותיות מרכזיות, מתקשים להתפרנס בכבוד. ארגון שח"ם מצידו מאפשר לשחקנים בגיל הפנסיה אשר חברים בו, דמי חבר במחיר מופחת של 300 ₪ לשנה (לעומת 600 ₪ כפי שמשלמים שאר השחקנים). כמו כן, שח"ם מאפשר לשחקנים כבר מגיל צעיר תכנית פנסיה בתנאים מועדפים אך ורק לחברי הארגון.

עם זאת, כאיגוד אשר נתמך בעיקר על ידי דמי חבר, אנו מתקשים בשלב זה למצוא פיתרון כולל אשר יסייע לשחקנים רבים אשר סובלים מקשיים כלכליים. על כן, ציינו בפני המועצה כי אנו כאיגוד סבורים שתפקידם של המדינה בכלל ומשרד התרבות בפרט לסייע לאותם האמנים, אשר שותפים במידה ניכרת ביצירות התרבותיות העיקריות של מדינת ישראל משחר היווסדה.

הצענו למועצת התרבות לתת את הדעת בנושא, ולבחון האם העובדה שמרבית השחקנים (הן בתיאטרון והן בקולנוע ובטלוויזיה) בישראל עובדים כפרילנסרים, פוגעת בסופו של דבר בעתידם הכלכלי ובאפשרות שלהם להגיע לגיל הפרישה בכבוד. כמו כן, אנו סבורים כי הדבר נובע ממבנה העסקת השחקנים כבר בגיל צעיר, ומציעים לבחון אפשרות של מתן הטבות (התחשבנות מול רשויות המס בישראל באופן רב שנתי שיגלם את התנודות במקצוע, תשלום דמי אבטלה עבור חודשים בהם השחקן נאלץ שלא לעבוד ועוד).

במהלך הכינוס הוצע לתגמל תיאטראות וגופים אשר מעסיקים כמות מסוימת של שחקנים/אמנים מעל גיל הפרישה, כמו כן, הוצע לחייב מעסיקים בעולם התרבות להפריש דמי פנסיה לאמנים בכדי למנוע מצב שבו אותם אנשים מגיעים לגיל הפרישה ולא מצליחים להתקיים בכבוד.

ארגון שח"ם ימשיך לעקוב ויישאר בקשר עם המועצה בכדי לתרום לקידום הנושא החשוב הזה בזמן הקרוב.