שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הנחיה חשובה לשחקנים המשתתפים בפסטיבל עכו 2014

בהמשך להישג של שח"ם, בדבר תשלום שכר לשחקנים המשתתפים בפסטיבל עכו, אנו מבקשים מכם, על מנת לא לפגוע בזכויותיכם, שלא להסכים עם יוצר או במאי לכל ויתור בנוגע לשכר המגיע לכם, ולהעביר כל ההסכם עליו אתם מתבקשים לחתום לבדיקת המחלקה המשפטית, טרם החתימה. כזכור, בשנה שעברה הגיע ארגון שח"ם להסכם עם עיריית עכו לפיו החל משנת 2014, תחייב הנהלת הפסטיבל את מפיקי הצגות התחרות בחוזה שייחתם מולם לשלם לשחקנים חברי שח"ם שכר מינימאלי לתקופת החזרות ולכל הצגה בה ייטלו חלק בתקופת הפסטיבל, כמפורט להלן:

 בגין תקופת חזרות של חודשיים – 2,000 ₪.

 בגין כל הצגה – 350 ₪.

 כלומר, בחוזים שיועברו אליכם לחתימה על ידי יוצרי ההצגות בימים הקרובים, צריכים להופיע תנאי שכר אלו, ואין להסכים לכל ויתור עליהם.

 אנו מבקשים וממליצים לכם, כי טרם חתימה על כל הסכם השתתפות בהצגה עם יוצר/ מפיק, תעבירו את ההסכם לבדיקת המחלקה המשפטית בשח"ם, על מנת למנוע מצב בו תוותרו על זכויותיכם.

 המייל של המחלקה המשפטית:  [email protected]

טל':  03-6290065  שלוחה 4

בהצלחה!