שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

האמנים המבצעים תובעים 19.5 מיליון ₪ מרשות השידור

החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל, תובעת מרשות השידור לשלם לה סכום של 19.5 מיליון ₪ בתוספת מע"מ וזאת כיתרת חוב לתמלוגים ראויים בגין השימושים של רשות השידור בזכויות מבצעים מוגנות במסגרת שידוריה בטלוויזיה בערוץ הראשון, בשידורי הרדיו בקול ישראל ובאינטרנט.

 

בתביעה שהגישה אשכולות כנגד מפרק רשות השידור, טוענת אשכולות כי קיימת יתרת חוב לתמלוגים לשנים 2010-2014, בסכום אף גבוה מגובה התביעה. לטענת אשכולות קיימת עלייה דרמטית בחשיבותו ובמרכזיותו של האמן המבצע.

 

אשכולות ניהלה במהלך השנים האחרונות מו"מ ממושך עם רשות השידור ללא תוצאות ועם פירוקה של רשות השידור, לא נותרה לאשכולות ברירה, אלא להגיש התביעה למפרק רשות השידור וזאת על מנת לאכוף את זכויותיהם של אלפי האמנים המבצעים בישראל.

 

אילי גורליצקי, יו"ר אשכולות הגיב: "הגיעה העת לתקן את העוול ההיסטורי ולהעמיד את המבצע בקדמת מפת התמלוגים. התמלוגים לאמנים הם הפנסיה שלהם". לטענת אשכולות כ-90% מהשידור הציבורי הינו של מבצעים ישראלים, המהווים מושא להערצה מצד מאות אלפי צופים ומאזינים. ארגון אשכולות הינו ארגון תמלוגים המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים בישראל ובניהם שחקנים רבים מארגון שח"ם.  

 

לטענת עו"ד בר שלום, בד בבד עם התפתחות העידן הטכנולוגי והדיגיטלי, התרחשה ברחבי העולם מהפיכה דרמטית במעמד המבצעים כנותני הטון בתעשיית המוסיקה, הקולנוע והטלוויזיה. "המבצע הינו היוצר של הביצוע ".  

 

עוד טוענת אשכולות, כי היא זכאית לתמלוגים שיעמדו ביחס פרופורצינלי סביר להכנסותיה של רשות השידור ולתרומתם וחיוניותם של האמנים והמבצעים לשידור הציבורי, כמקובל בעולם. 

 

ארגון שח"ם ימשיך לעדכן אתכם בהתפתחות התביעה.