שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הישג חשוב לשח"ם עם הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

היום (23.6.15) התקיימה פגישה בין שח"ם וארגוני היוצרים למועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, הפגישה עסקה בתנאים לבקשה לקבלת רישיון עתידי לשידור של ערוץ ומשדרים מסחריים נוספים.

שח"ם דרשה לחייב כל מבקש קבלת רישיון שידור עתידי להתקשר עימה בהסכמים המעגנים ומשפרים את תנאי השחקנים.

חיוב זה כבר נכנס לטיוטא הראשונית של כללים לבעל רישיון ואנו נדאג להשאירו שם.

מדובר בהישג חשוב אשר מחייב כל מבקש רישיון עתידי לדאוג לשמירה על זכויות השחקנים חברי שח"ם בהפקות המקור המיועדות לשידור באחריותו,

וזאת כחלק בלתי נפרד מהבקשה הראשונית שלו לקבלת רישיון השידור.