שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

חוזרים לכנסת

שח"ם פועלת לקידום מעמד השחקנים בארץ, על ידי קידום חקיקה ופעולות נוספות בתחום. להלן רשימה חלקית לנושאים ולתחומים הרבים בהם אנו מקדמים חקיקה בימים אלו:

  1. הכללת סעיף חובת התקשרות עם האיגודים בתנאי קבלת רישיון לשידורי טלוויזיה.
  2. הצעת חוק הקרן לעידוד הפקות מקור.
  3. מעורבות בנושא פירוק רשות השידור.
  4. תיקון חוק הביטוח הלאומי-חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית.
  5. מעורבות בנושא האסדרה של השידורים המסחריים.
  6. קידום הקמת קרן ליוצרים עצמאיים.
  7. הוספה ושינוי למבחני התמיכה למוסדות תרבות בתחום התיאטרון.
  8. הרחבת תמיכת משרד התרבות והספורט לפרויקט "חוצה ישראל" .
  9.   תיקון הצעת חוק שידורים בפס רחב.

ועוד..