שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שח"ם ותיאטרון הסמטה חתמו על הסכם תקדימי

ארגון שח"ם והנהלת תיאטרון "הסמטה" הגיעו להסכם תקדימי: התחייבות לחלוקה שווה של הרווחים בין השחקנים, היוצרים וכל המעורבים בהפקות הפרינג', כבר בשלב החתימה על החוזה. אוהד קנולר, יו"ר שח"ם: "צעד חשוב בקידום מעמד שחקני הפרינג' בארץ"

בעקבות ההסכם שנחתם בין ארגון שח"ם להנהלת תיאטרון "הסמטה", יתחייבו כל הלוקחים חלק בהפקות הפרינג', כבר במעמד החתימה, לחלוקה הוגנת ושווה של הרווחים מההפקה בין כל חברי ההפקה.

כחלק מתהליך נרחב, פועל ארגון שח"ם לפיתוח וגיבוש מערך קבוע ומסודר של תנאי הפקה בהפקות הפרינג', וזאת מתוך האמונה כי חידוד ושיפור התנאים לשחקנים הלוקחים חלק בהפקות הפרינג', יוביל לכניסת שחקנים נוספים, יקדם פיתוח הפקות חדשות ויקדם את מעמד התחום כולו.

בעקבות כך פנה ארגון שח"ם לתיאטרון "הסמטה" במטרה לקדם נושא זה, תיאטרון "הסמטה" מכיוונו התחייב על הכנסת סעיף חיוב חלוקה הוגנת של הרווחים, אשר יעוגן כבר בחתימת החוזה הראשוני בין הנהלת התיאטרון ויוצרי ההצגה, ובכך ימנע את החשש לפגיעה בקבלת התשלום של השחקנים הלוקחים חלק בהפקות. בנוסף, תיאטרון "הסמטה" מבצע חתימת חוזה עם כלל הגורמים המעורבים בהפקה ולא מול גורם אחד בלבד, עובדה אשר מקדמת ושומרת על מעמד השחקנים בהפקות.

אוהד קנולר, יו"ר שח"ם-ארגון השחקנים מסר: "הסכם זה מהווה הישג חשוב בנושא הדאגה לתנאים ולתשלום הוגן לשחקנים בהפקות הפרינג', אנו מודים לתיאטרון "הסמטה" על הצטרפותם להבנה כי שחקן שווה מקצוע, וכי שחקנים צריכים לקבל שכר בעבור השתתפותם בהצגות אלו. הסכם זה הינו צעד נוסף בקידום מעמד שחקני הפרינג' בארץ ודאגה לשמירה על זכויות השחקנים בהפקות אלה וזאת כחלק מתהליך אשר שח"ם פועל ללא הפסק לקידומו".