שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

אסיפת חירום לשחקני הבימה והקאמרי

 

בישיבת שחקני הבימה והקאמרי החברים בהסכם הקיבוצי שנערכה במהלך הסופ"ש, הוסכם סדר הפעולות המיועדת להתרחש בשבועות הקרובים בצל סכסוך העבודה שהוכרז השבוע. הסכסוך הוגש על ידי ארגון שח"ם הפועל לטיפול בבעיית שחיקת שכרם של השחקנים ב- 40% במהלך השנים. בין שאר ההחלטות שעליהם הצביעו כלל השחקנים פה אחד: עיצומים, הקפאת חזרות, ביטול הצגות בודדות והשבתה מוחלטת של כלל הצגות התיאטרון. בשלב זה איום ביטול ההצגות אינו מכוון להצגות חוץ המיועדות לפריפריה והן, אינן מיועדות להיפגע.