שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

בעקבות פניית שח"ם עמותת 'קיפוד הזהב' תחזיר את כספי המשתתפים בתחרות.

 
אנחנו שמחים לבשר כי לאחר התערבות משותפת של שח"ם ובת"י ארגון במאי התיאטרון, הבאנו לכך כי עמותת 'קיפוד הזהב' המארגנת את תחרות פרסי הפרינג' תשיב לכל היוצרים אשר הגישו את הצגותיהם לתחרות, ולא עברו את שלב הסינון הראשוני, את הכספים ששילמו כתנאי להשתתפות בתחרות.

נזכיר, כי ההתערבות נעשה מכיוון שעמותת 'קיפוד הזהב' קיימה הליך סינון ראשוני להצגות שלא בהתאם לתקנון התחרות, ואף גבתה כספים מהמשתתפים שלא עברו את שלב הסינון הראשוני. כאמור לאחר מאבק משותף של שח"ם ובת"י ,ולאחר שסירבה לעשות כן בתחילה, נאותה עמותת 'קיפוד הזה' להשיב את הכספים ליוצרים שלא עברו את הסינון.

עמותת 'קיפוד הזהב' התחייבה בפנינו כי תפנה לכל היוצרים, שלא עברו את שלב הסינון הראשוני, ותשיב להם את כספם.

הינכם מוזמנים לפנות לשח"ם בכל שאלה ו/או בעיה בקבלת הכספים'