שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פגיעה בזכויות שחקנים בסדרה 'מול הקיר'

 

בעקבות תלונות משחקנים חברי הארגון על כך שמר חיים בוזגלו מפיק סדרה בשם "מול הקיר" ומעוניין להעסיק שחקנים בסדרה ללא כל תמורה. נשלח מכתב לגופי השידור השונים בבקשה לא לשתף פעולה עם מר בוזגלו.

  1. בימים האחרונים התקבלו בשח"ם תלונות משחקנים חברי ארגון על כך כי מר חיים בוזגלו מפיק סדרה המיועדת לשידור בטלוויזיה בשם 'מול הקיר', ומבקש להעסיק שחקנים מקצועיים בסדרה ללא כל תמורה או במקרה הטוב עם תמורה נדחית, ללא מועד מוגדר לתשלומה.
  2. כידוע לכם, לשח"ם הסכמים עם כל גופי השידור בישראל וכן עם איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל, המחייב כל מפיק סדרה לטלוויזיה לשלם לשחקנים את תעריפי המינימום הקבועים בהסכמים, וזאת ללא יוצא מן הכלל.
  3. פעולותיו של חיים בוזגלו, להעסקת שחקנים בסדרה שבהפקתו ללא תמורה כלל, מהווה הפרה בוטה של ההסכמים של שח"ם, ופגיעה קשה בזכויות שחקנים חברי הארגון, ושחקנים בכלל.
  4. שח"ם שם לו כמטרה עליונה להכחיד מעולם המשחק את התופעה של העסקת שחקנים ללא כל תמורה, וזאת מתוך אמונה כי שחקן הינו מקצוע, וכי לשחקנים מגיעה תמורה הוגנת עבור עבודתם המקצועית.
  5. נוסיף, כי מעיון בחוזה שנשלח לשחקנים על ידי חיים בוזגלו הרי שאף הבטחתו לתשלום התמורה לאחר מכירת הסדרה לגורם שלישי, מנוסחת באפן כללי, ללא כל מנגנון ברור למועד תשלום התמורה והתנאים לתשלום התמורה.
  6. שח"ם רואה חשיבות עליונה בשיתוף פעולה של גופי השידור בישראל בשמירה על זכויותהשחקנים, ועל תנאי העסקה הוגנים לשחקנים, כפי שעשו זאת עד היום.
  7. לפיכך, נבקשכם שלא לשתף כל פעולה בעתיד עם הפקת הסדרה הנ"ל, ככל שתתבקשו לעשות כן, ולא לתת יד לניצול ופגיעה בזכויות של שחקנים.
  8. אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה לשמירה על זכויות השחקנים.