שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הצלחה!! תקציב התרבות לשנים 2017 - 2018 יגדל!

תקציב התרבות סבל במשך שנים, מחוסר תקצוב ממשלתי. התרבות אשר אמורה להיות העוגן של המדינה של המדינה, כגורם המגבש, המחנך והיוצר זהות ישראלית לא קיבל תקציב ראוי. 

שח"ם - ארגון השחקנים, יחד עם כלל איגודי היוצרים, שיתפו פעולה על מנת לעורר מודעות לעליית תקציב התרבות ובמהלך שנת 2013 שיתוף פעולה זה הוביל למאבק תקשורתי גדול וקמפיין בשם "1% אחד לנשמה" שמטרתו להגדיל את התקציב לאחוז אחד מכלל תקציב המדינה.

טרום המאבק, סכום תקציב התרבות עמד על 0.17% מכלל תקציב המדינה, סכום קטן בהרבה משאר מדינות הOECD - , שמשקעים בתרבות לפחות אחוז אחד, אך בשנים האחרונות בעקבות המאבק של שח"ם בשיתוף כלל איגודי היוצרים,  תקציב התרבות הלך וגדל משנה לשנה.

ההסכם האחרון בין משרד התרבות למשרד האוצר, על תקציב המדינה לשנים 2017 ו - 2018 מגדיל את התקציב ב כ- 110 מיליון שקלים ומעמיד את תקציב התרבות על 0.25% מתקציב המדינה. 

ההסכם כולל, גידול בתקציב התרבות לשנת 2017  בכ - 60  מליון ₪ הכוללים 23 מיליון ₪ לתקנות המקצועיות ו -  6 מיליון ₪ לתקנה הערבית. בשנת 2018 התקציב יגדל בכ - 50 מיליון ₪ הכוללים, 22 מיליון ₪ לתקנות המקצועיות ו-6 מיליון ₪ לתקנה הערבית.


חוץ מן ההגדלה בתקציב, יתווספו לתקציב התרבות גם תוספת חד פעמיות:  בשנת 2017  תוספת של 140 מיליון ₪ ובשנת 2018  145 מיליון ₪ . התוספות החד פעמיות כוללות בתוכן כסף לייצוא תרבות, שיפוצים,הפעלת מרכזי תרבות בפריפריה, תרבות ערבית , קרן קולנוע לדרום, שימור ותיעוד דיגיטלי ותחומי אומנות לא נתמכים.

 על אף הצעד המבורך של הגדלת התקציב, ועליית החשיבות של התרבות בעיני מקבלי ההחלטות, המאבק להגדלת תקציב התרבות לא הסתיים. שח"ם ימשיכו לפעול למען התרבות הישראלית והגדלת התקציב הממשלתי למשרד התרבות עד שנגיע למטרה: 1% לתרבות - 1% אחד לנשמה.