שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

התערבות עיריית עכו בתכנים האמנותיים של פסטיבל עכו.

ביום ראשון האחרון (4.6.17), התפטר מנהלו האמנותי של פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר, אבי גיבסון בר-אל. 
התפטרותו היא תוצר של מהלכים שבוצעו על ידי וועדת ההיגוי בראשות ראש עיריית עכו, שמעון לנקרי. הוועדה החליטה להתערב ביד גסה בעבודתו של גיבסון והטילה וטו על השתתפות הצגתה של עינת וייצמן מן הפסטיבל זאת ללא הכרות עם ההצגה עצמה.

עם קבלת ההודעה, נקטו היוצרים שנבחרו לקחת חלק בפסטיבל, בצעד סולידרי וכתבו להנהלת הפסטיבל כי לא יוכלו לחתום על החוזים ללא החזרת ההצגה שנפסלה לרפרטואר. מכתבם של היוצרים, לצד פניות אחרות לראש עיריית עכו לא נענו.
לאחר דרישת עיריית עכו והנהלת הפסטיבל לשנות את התוכנית האמנותית, כך שלא ישולבו בה יוצרים שסירבו לחתום על חוזים, בחר גיבסון, להתפטר מהניהול האמנותי של הפסטיבל.
לא בכדי קיימת הפרדה בין ועדת ההיגוי לוועדה האמנותית. ברגע שוועדת ההיגוי והעירייה בוחרים את המנהל האמנותי, ראוי לגבות אותו, גם אם התכנים האמנותיים אינם עומדים בקנה אחד עם דעותיהם האישיות, לגיטימיות ככל שיהיו. ועדת ההיגוי קיבלה החלטה שנמצאת מחוץ לתחום אחריותה. בכך פוגעת הועדה באופן חמור בחופש הביטוי וכך גם במנדט שניתן לגיבסון כמנהל אמנותי. זוהי פגיעה חמורה בערך דמוקרטי בסיסי. זו החלטה שפוגעת גם בכל היוצרים והיצירות האחרים שנבחרו לקחת חלק בפסטיבל, מטלטלת את הפסטיבל כולו ושמה בסימן שאלה את עצם קיומו. בכך רמסה ערך דמוקרטי בסיסי – חופש הביטוי.

איגוד במאי התיאטרון בישראל (בת"י), ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון (אי"ב), ואיגוד השחקנים בישראל (שח״ם), מחזקים את אבי גיבסון בר-אל בהחלטתו ואת יוצרי התיאטרון שנבחרו לקחת חלק בתכנית המקורית, ומגנים את ההתנהלות הפוגענית והבלתי דמוקרטית של עיריית עכו.
אנו קוראים לעיריית עכו ולמר שמעון לנקרי העומד בראשה לחזור בה מפעולותיה, מתוך האמונה שטובת הפסטיבל ניצבת לנגד עיניה.
אנו קוראים לכלל חברי שח"ם לא להשתתף בפסטיבל עכו, לא כיוצרים ולא כשחקנים ולהצטרף למחאה למען חופש היצירה והביטוי.