שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

יידוע אמנים מבצעים בדבר תוכן פרסומי בערוצים הייעודיים

במכתב הנשלח למועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין , אנו מבקשים מן המועצה לחייב את הערוצים ליידע את האמנים המבצעים בדבר תוכן פרסומי.

המדיניות על תוכן פרסומי בערוצים הייעודיים אינו מחייב יידוע של אמן מבצע, שחקן, זמר נגן או רקדן. שקיפות זו כלפי המבצעים היא החופש האומנותי, היידוע מוקדם ומתן ההסברה הן זכויות בסיסיות שצריכות להינתן לכל אמן ויוצר.

כיום המועצה מכירה בזכות היוצרים להגנה ושמירה על עצמאותם אל מול הלחצים הכלכליים תוך ההבנה כי תוכן שיווקי בתוכן שידורי עשוי להביא להטיית היצירה והשפעה על שיקולים מסחריים על שיקול הדעת התוכני ופגיעה בעצמאות היוצרים.  אך האמנים המבצעים לא מקבלים את הגנה זו, זאת למרות הפגיעה החמורה בחופש האמנותי ואף אפשרות לפגיעה בשמו ובפרנסתו.

אמן מבצע יודע מהי מסגרת התסריט, מהו התוכן הצפוי מה נדרש ממנו לביצוע התפקיד. אולם במקרים רבים הוא אינו מודע באשר לתוכן השיווקי הצפוי להיות במסגרת התוכנית ולמעשה לאמן המבצע אין כל ידיעה לגבי המעורבות המסחרית בתהליך היצירה. פעילות השיווק למעשה ניכפת עליו. זוהי אינה רק פגיעה באנטומיה של האמן המבצע, האם הוא בכלל מעוניין ליטול חלק בפרסומת ולהיות מזוהה עימה, לעשות שימוש בנכסיו, בשמו, במוניטין שלו לשם קידום המוצר? הדבר עלול לפגוע באמן המבצע כי פרסום מוצר בתוכן שיווקי עלול להגביל את אפשרותו לפרסם מוצרים מתחרים ואף יכול לפגוע בהתקשרויות הקיימות לאמן המבצע.

אנו קוראים למעוצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין לשקול מחדש את עמדתם בנוגע לתוכן שיווקי ואת יחסם כלפי האמנים המבצעים.

  לקריאת המכתב