שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עיכוב במתן תמיכות מנהל התרבות

 

פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל שלח החודש מכתב למבקר המדינה בעקבות עיכובים במתן תמיכת של מנהל התרבות, זאת בניגוד לנהלים.

בשנים האחרונות חלים עיכובים שיטתיים בכל הנוגע לקבלת תמיכות מנהל התרבות. אל אף שמשרד האוצר קבע נהלים מחייבים ביחס ללוחות הזמנים לקבלת החלטות ולחלוקת כספי התמיכה, מנהל התרבות אינו עומד בלוחות זמנים אלו. ולמרות פניות חוזרות ונשנות למנהל התרבות, דבר אינו השתנה.

על פי הנהלים הדיונים על תמיכות מנהל התרבות אמורים להתחיל לא מאוחר מה- 1 בינואר ולהסתיים ב1- במרס באותה השנה. כיום אנחנו בסוף חודש יוני ועדין גופי התרבות ברחבי הארץ לא קיבלו הודעה על גבוה התמיכה בהם. לא מדובר במקרה חד פעמי אלא בעיה המתעוררת כל שנה כאשר וועדת התמיכות אינה עומדת באף מלוחות הזמנים הקבועים בנוהל.

האי ידיעה על התמיכה או גובה התמיכה מקשה מאוד על גופי התרבות, בקשיים כלכלים ותזרימיים, כיצד גופים אלו אמורים להתנהל הם אינם יודעים מה גובה התמיכה שהם מקבלים מהמדינה  ובנוסף נאלצים לעסוק בענייני תקציב באמצע שנת הפעילות דבר המפריע להתנהלות השוטפת של הגופים.

משרד התרבות והספורט חייב לקיים את נוהל מתן התמיכות, אותו נוהל אשר הוסכם כבר בעבר בין משרד האוצר למשרד התרבות. גופים רבים תלויים בכספים אלו להמשך פעילותם ולהמשך עשייה תרבותית בישראל.