שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם חדש עם איגוד המפיקים לעניין תנאי העסקת שחקנים בהפקות טלוויזיה וקולנוע

 

שח"ם שמח להודיע כי אמש ביום 11.07.17, בתום מו"מ ממושך, נחתמו נספחים חדשים להסכמים של שח"ם עם איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה, בנוגע לתנאי העסקת שחקנים בהפקות טלוויזיה וקולנוע. הנספחים מהווים שיפור של תנאי העסקת השחקנים בנושאים רבים, וכן הסדרה ראשונה של נושאים אחרים, שעלו עקב צורכי השחקנים.

עיקרי ההסכמות שהושגו הינם כדלקמן:

 • הסדרת נושא קדימויות ואילוצים של שחקנים, וחובת המפיקים להתחשב בקדימויות ואילוצי השחקנים.
 • קביעת חובת איסוף והחזר הוצאות נסיעה לסט לשחקנים שגרים באזורים מרוחקים מהמרכז.
 • שינוי חישוב התמורה בגין החזרות, כך שיהיה תמריץ שלילי להביא שחקנים לחזרות קצרות.
 • העלאת התשלום בגין שעות נוספות משעה 15 ואילך על מנת להביא להפחתה של העסקת שחקנים בימי צילום ארוכים ומתישים.
 • קביעת חובת הפסקה מינימלית של עשר שעות בין יום צילום אחד למשנהו.
 • קביעת פיצוי בגין איחורים במתן הפסקת בוקר וצהריים.
 • קביעת מנגנון לפיצוי בגין ביטול ימי צילום, המבטיח לשחקן תשלום של מינימום ימי צילום, ללא קשר למועד וסיבת הביטול.
 • קביעה, לראשונה, של מנגנון פיצוי לשחקן בגין דחיית ימי צילום זמן קצר לפני קיומם.
 • קביעה, לראשנה, של תשלום מינימלי בגין ימי המתנה בחו"ל.
 • שינוי בהגדרות תפקיד ראשי, כך שבכל הפקת טלוויזיה יהיה לפחות תפקיד ראשי אחד, שיהיה זכאי למינימום שח"ם לתפקיד ראשי, ויקבע על פי כמות ימי הצילום.
 • העלאת התשלום המקסימלי בגין חזרות בקולנוע.
 • הקמת ועדה פריטטית בין שח"ם לאיגוד המפיקים למתן פיצוי מהיר לשחקנים ומפיקים, שנפגעו עקב הפרות חוזיות של הצד השני.

לקריאת הנספח החדש לעניין הפקות טלוויזיה לחץ כאן

לקריאת הנספח החדש לעניין הפקות קולנוע לחץ כאן

שח"ם מעוניין להודות לאיגוד המפיקים על המשא ומתן היעיל והענייני שנוהל עמנו, וכן לצוות המו"מ מטעם שח"ם גיא לואל, זוהר שטראוס, אורי רשטיק ועו"ד אדם כהן שטורם שהשקיעו שעות מו"מ ארוכות במטרה להביא להצלחת המו"מ, וכן ליו"ר שח"ם – אסתי זקהיים וחברי הועד המנהל שליוו ותמכו לאורך כל הדרך.