שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

נתניהו מתכוון להכשיר את אי עמדתה של רשות השידור בחובות ההשקעה בהפקות

 

בתחילת השבוע נחת על שולחנות שח"ם, איגודי היוצרים (גוף בו שח"ם חברים) וגופים נוספים מכתב מלשכתו של ראש הממשלה. תוכנו של המכתב כלל הודעה על כוונתה ל הממשלה לדון בתזכיר חוק המאפשר לשר הממונה על רשות השידור להכשיר, באופן רטרואקטיבי, את אי עמידתה של הרשות במחויבויותיה להשקעה בהפקות. כידוע, השר הממונה על רשות השידור הוא לא אחר מרוה"מ בנימין נתניהו.

לפי החוק הקיים, על הרשות להפנות כ-300 מיליון שקל להשקעה בהפקות חוץ (מתוך תקציב הרשות ל-2011 בהיקף 870 מיליון שקל). על פי דיווחי הרשות, היא הוציאה השנה 21 מיליון שקל בלבד על רכש הפקות מקומיות קנויות. אולם, בנוסף, לפי החוק הקיים, השר הממונה על הרשות רשאי לאשר הפחתה בהיקף ההוצאות על מחויבויות ההפקות בתקופה שבין ה-1 בינואר 2007 ועד ל-31 בדצמבר 2010. בהתאם לתזכיר החוק שנשלח מלשכת רוה"מ, תוארך סמכותו להתיר את ההפחתה בהיקף המחויבויות בשנה נוספת.

 

כחלק מהנימוקים לתזכיר נכתב כי "חוק זה נדרש על מנת לסייע לרשות טרם השלמת הרפורמה, וכדי לאפשר לה לעמוד בדרישות החוק. עם זאת, עד להשלמת הרפורמה, מוצע להעניק לשר הממונה סמכות להפחתת המחויבויות המוטלות על הרשות, הן לגבי היקף השידורים והן לגבי ההוצאה לרכישת ההפקות".

 

איגודי היוצרים, שמנהלים חזית פעילה נגד הפקרתו של השידור הציבורי לידיהם האינטרסנטיות של הפוליטיקאים, שלחו בתגובה לדברים ממכתב זועם למשרד ראש הממשלה, בו הם מצרים על תיקון החוק המתוכנן. "מדובר בניסיון פסול להכשיר באופן רטרואקטיבי, הפרת חוק בוטה מצד הנהלת רשות השידור", נכתב, בין השאר, במכתב. "מזה תקופה ארוכ מפרה הרשות את הוראת החוק. מדובר בהפרה חמורה של הוראות היסוד על פיהן קמה ופועלת הרשות".

 

במכתבם, היוצרים התייחסו גם להחלטת ועדת הכלכלה שלא לדחות עוד את חוב ערוץ 10 - המסתכמים כ-45 מיליון שקל, בגין תמלוגים שהערוץ מחויב להעביר למדינה עד סוף 2011, החלטה אשר מעמידה את ערוץ 10 בסכנה ממשית של סגירה. "באותה עת ממש", כתבו היוצרים, "מכינה הממשלה תזכיר חוק שבמסגרתו היא מבקשת 'למחול', למעשה, לרשות השידור על חוב בסך כ-300 מיליון שקל רק לשנות 2011. למעשה, אם ניקח בחשבון גם שנים עברו, ובהם שנת 2008 בה הופחתו הסכומים בניגוד לחוק, עומד חוב רשות השידור בגין אי השקעה בהפקות מקומיות קנויות על סך של למעלה ממיליארד שקל".

 

היוצרים חתמו את מכתבם בהבעת "התנגדות נחרצת לתזכיר החקיקה שבנדון" וציינו כי הם עותרים בפני ועדת השרים לענייני חקיקה שלא לאשרו. בנוסף, דרשו היוצרים כי נציג איגודי היוצרים יהיה נוכח בכל דיון אשר יעסוק בתזכיר, "על מנת שתינתן לנו האפשרות להביע התנגדותנו גם בעל פה".