שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שחר בוצר על תקציב התרבות, בתכנית יהיה בסדר פוליטי