שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פרסומות בחו"ל

פרסומות בחו"ל

 

לאחרונה, פנו אלינו מספר שחקנים אשר הצטלמו להפקת פרסומות בחו"ל, אליהן לוהקו באמצעות מלהקת בארץ, כאשר החוזה נחתם מול החברה המפיקה בחו"ל, בתלונה על אי תשלום הכספים המגיעים להם בגין השתתפותם בפרסומת.

כאמור, השחקנים הנ"ל היו חתומים על הזמנות עבודה בשפה האנגלית, כאשר מי שחתום עליהן היו בד"כ החברה המפיקה מחו"ל והשחקן או הסוכנות המייצגת אותו.

חשוב לנו להבהיר כי במצב דברים זה, בו אין גורם מקומי החתום על הזמנת העבודה, יש קושי רב מבחינה משפטית לתבוע כספים מחברה מחו"ל במידה והתמורה לא משולמת לשחקן.

המצאת כתב תביעה לחברה בחו"ל, לה אין נציגות בארץ, הינה הליך משפטי מורכב הדורש הגשת בקשה מיוחדת לבית משפט שלום, אשר לצורך כך יש לשכור את שירותיו של עו"ד. שח"ם אינו יכול לטפל בסוג כזה של בקשות.

בנסיבות אלו, אנו ממליצים לכם כי בבואכם לחתום על הזמנת עבודה לצורך השתתפות בהפקת פרסומת בחו"ל, עליכם לוודא כי ישנו גורם מקומי החתום על החוזים חוץ מכם והחברה המפיקה. גורם אפשרי ורצוי לחתימה על החוזים הינו המלהקת מטעם החברה. רק במצב דברים זה, במידה ולא תשולם לכם התמורה, יהא ביכולתכם להגיש תביעה בארץ כנגד החברה או המלהקת מטעמה, ללא צורך בהליך משפטי מורכב, ואנו נוכל לעזור לכם בכך.

בכל מקרה של שאלה, או רצון להתייעץ בנוגע לעניין הנכם מוזמנים לפנות בטלפון או במייל למחלקה המשפטית של  שח"ם.