שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תנאי העסקה פוגעניים בתיאטרון ילדים – סיפור מקרה

במשרדי הארגון נתקבלה לפני מספר ימים פנייתם של שני שחקנים חברי הארגון, בעניין תנאי העסקתם בתיאטרון ילדים המפיק הצגות לגני ילדים ולקייטנות במהלך חופשת הקיץ.

 

בפנייתם מסרו השחקנים כי מזה כשנה הינם מועסקים בתיאטרון כשחקנים בהצגת הילדים שבהפקת התיאטרון. בשנה שעברה, בעת חופשת הקיץ נדרשו השחקנים להשתתף בכ- 42 הצגות מלאות (עד שלוש הצגות ביום!) וזאת בעבור תמורה של 6,000 ₪ בלבד!

עוד יצוין, כי השחקנים לא קבלו כל שכר בגין תקופת החזרות שקדמה להעלאת ההצגה!

 

לאחרונה, קבלו השחקנים פנייה נוספת בקשר להשתתפותם בקייטנת הקיץ בחודשים יולי – אוגוסט 2011. הצעת התיאטרון אליהם, כמו בשנה הקודמת, כללה תנאי העסקה מנצלים ופוגעניים, הנמוכים עשרות מונים מהתעריפים הנהוגים בשוק.

 

לדברי השחקנים, הם נדרשו להסכים להופיע חמישה ימים בשבוע, בתקופה של כחודש ימים (כ – 21 ימי עבודה), וליטול חלק בעד חמש הצגות ביום!! וכל זאת בתמורה לסך של 6,500 ₪ בלבד!! (כ – 60 ₪ להצגה).

 

המדובר לראייתנו, ועל פי כל נוהג קיים בשוק הצגות הילדים, בתנאי העסקה מחפירים, הנמוכים משמעותית מהתעריפים הנהוגים בשוק להעסקת שחקנים בהצגות ילדים. (העומדים כיום סביב 480 ₪ להצגה כולל מע"מ)

 

בתגובה לדרישתם של השחקנים לנהל עם התיאטרון מו"מ הוגן על תנאי העסקתם, הודע להם כי אם לא יעתרו לתנאי העסקה המוצעים להם, הרי שהם יוחלפו בשחקנים אחרים.

 

לצערנו הרב, על אף רצוננו לפעול בעניין ולנקוט בצעדים כנגד התיאטרון לצורך הבטחת תנאי העסקה הוגנים לשחקנים, נרתעו השחקנים ממעורבות במאבק בתיאטרון, ולפיכך נאלצנו למשוך את ידינו מן העניין.

 

אנו מביאים בפניכם את סיפור המקרה הנ"ל, בשביל להפציר בפניכם לא לתת יד לתנאי העסקה מחפירים מעין אלו. זכרו, כי כאשר אתם מסכימים לעבוד בתנאי העסקה מנצלים, בתעריפים הנמוכים משמעותית מהתעריפים המקובלים בשוק הצגות הילדים לשחקנים,  הנכם פוגעים לא רק בהכנסה שלכם, אלא אף בתנאי העסקה של חבריכם השחקנים.

 

רק עמידה משותפת של ציבור השחקנים, וסירוב לעבוד בתנאי העסקה מנצלים, ובתעריפים הנמוכים משמעותית מהתעריפים המקובלים לשחקנים בשוק הצגות הילדים, תשמור על תנאי העסקה הוגנים לכלל ציבור השחקנים, ועל כבוד המקצוע.

 

בכל מקרה אנו מבקשים מכם, כי בכל מקרה כגון המקרה הנ"ל בו אתם נתקלים בתנאי העסקה מנצלים מעין אלו, פנו אלינו ויידעו אותנו בכך.