שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תפקידי 'ביט'

 

תפקידי 'ביט'

לאחרונה, פנו אלינו מספר שחקנים, אשר התקבלו לתפקידים שהוגדרו להם כתפקידי 'ביט', כאשר התשלום המוצע עבור ביצוע אותם תפקידים עמד על מאות בודדות של שקלים.

מבדיקה שערכנו יחד עם השחקנים עלה כי התפקידים שאליהם התקבלו, ושהוגדרו כ'ביט' כלל לא היו תפקידי ביט כהגדרתם על פי הסכמי שח"ם, אם כי תפקידים אשר כללו טקסט של מספר שורות ויותר, ואף דיאלוגים שלמים.

ויובהר, הגדרת תפקיד 'ביט' על פי הסכם שח"ם עם איגוד המפיקים, הוא תפקיד הכולל עד שורת טקסט אחת. כל תפקיד הכולל יותר משורת טקסט אחת, הינו תפקיד משחקי לכל דבר, אשר כפוף להסכמי שח"ם עם איגוד המפיקים וגופי השידור, ומגיע בעבורו לפחות את תעריפי המינימום של שח"ם.

בעקבות כך פנה שח"ם לפני כשבועיים להפקה של סדרת הטלוויזיה "סרוגים" המיועדת לשידור ב'יס', בעקבות תלונה של שחקנית חברת הארגון, שטענה כי התקבלה לתפקיד משחקי בסדרה, ומשבקשה כי ישולם לה המינימום המגיע לה על פי הסכמי שח"ם, הודע לה על החלפתה. בעקבות תלונת השחקנית שח"ם פנה במכתב חריף בעניין למפיקה ולחברת 'יס' בו נדרשה ההפקה לשלם לשחקנית לאלתר את המגיע לה על פי הסכמי שח"ם. בעקבות פנייה זו, פוצתה השחקנית בסך של 2,218 ₪, המהווה את תעריף המינימום ליום צילום בטלוויזיה מסחרית.

שח"ם רואה בחומרה ניסיונות אלו של המפיקים לפנות לחברי ארגון, בהצעה לביצוע תפקידים משחקיים לכל דבר בתמורה הפחותה ממינימום שח"ם.

כמו כן, שח"ם רואה בחומרה את התופעה של סוכנויות ניצבים המציעות לשחקנים חברי ארגון תפקידים משחקיים לכל דבר בתעריפים הנמוכים מתעריפי המינימום של שח"ם.  דעו לכם כי לעיתים הרשמה בסוכנות ניצבים, וקבלה של תפקידים דרכם, יכולה להביא לפגיעה קשה בזכויותיכם.

אנו מבקשים מכם כי בכל מקרה בו הנכם מתקבלים לתפקיד בסדרת טלוויזיה הכולל יותר משורת טקסט אחת, לעמוד על כך כי תוחתמו על חוזה שאושר על ידי שח"ם, בתעריפים שאינם פחותים מתעריפי המינימום שנקבעו בהסכמי שח"ם. היה והמפיק מסרב לשלם להחתים אתכם על חוזה מאושר על ידי שח"ם, ומבקש לשלם לכם פחות מתעריפי המינימום שנקבעו בהסכמי שח"ם, אנא אל תסכימו לכך, אל תחתמו על כל מסמך, ופנו אלינו באפן מיידי.

זכרו כוחנו באחדותנו.