שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תשלום עבור חזרות ופעולות נוספות

 

לאחרונה, התקבלו בשח"ם פניות משחקנים וסוכנויות הקובלים על כך כי מפיקים אינם מסכימים לשלם לשחקנים הנוטלים חלק בהפקות טלוויזיה תמורה עבור ביצוע פעולות כגון: מדידות, הקראות טקסט, טסט איפור, ועוד.

 

בשח"ם לקחנו לתשומת ליבנו את הטענות הללו, שכן אי תשלום עבור פעולות נוספות מהסוג הנ"ל מהווה הפרה בוטה של הסכמי שח"ם עם גופי השידור והמפיקים, אשר מחויבים לראות  בביצוע פעולות אלו כחזרה לכל דבר, ולשלם עליהם בהתאם.

(30 % מהתמורה היומית הקבועה בהסכם האישי)

 

כך נקבע בהסכם שח"ם עם איגוד המפיקים וגופי השידור כי חזרה הינה:

"היא כל פעולה אליה נדרש האמן המבצע בהוראת מפיק ההפקה ו/או הבמאי ו/או מי מטעמם ובה נדרש האמן המבצע להשקיע מזמנו, כישרונו ומרצו לטובת התפקיד, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור פגישה עם הבמאי ו/או מי מטעמו, קריאת טקסט, מדידת תלבושות, טסט איפור, מבחן בד לבחירת פרטנר, קניות ו/או מדידות בגדים ותלבושות עם מלביש/ה, סיור לוקיישן, תחקיר וכל הכשרה מיוחדת נוספת."

 

משכך, בעצה אחת עם הסוכנויות הוחלט כי בכל החוזים האישיים של השחקנים המשתתפים בהפקות טלוויזיה וקולנוע והנבדקים והמאושרים על ידי שח"ם, תוכנס באפן מפורש הפסקה הנ"ל מתוך הסכמי שח"ם הקובעת כי יש לראות בכל ביצוע פעולה נוספת אליה נדרשים השחקנים בהוראת ההפקה כחזרה לכל דבר, עליה יש לשלם בהתאם.

 

במקביל שח"ם העביר הנחיה חד משמעית לסוכנויות להקפיד על דרישת קבלת תמורה בגין ביצוע פעולות נוספות מעין אלו, וזאת על מנת להביא לאכיפה מלאה של הסכמי שח"ם, ולקבלת התמורה המלאה המגיעה לשחקנים על פי ההסכמים.

 

בנסיבות אלו, אנו מעוניינים להביא לתשומת ליבכם את זכותכם כחברי שח"ם לקבל תמורה בגין ביצוע כל פעולה לפי דרישת כגון: מדידות , הקראות טקסט, טסט איפור וכו', ולבקשכם ליידענו בכל מקרה בו הפקה מסרבת לשלם לכם בגין ביצוע פעולות מעין אלו, על מנת שנוכל להתערב בעניין באפן מיידי.

 

שלכם ובשבילכם.

 

שח"ם – המחלקה המשפטית.