שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

אי תשלום שכר לשחקנים - מכתב שנשלח למנכל"ית תיאטרון "הבימה"

 

חברות וחברים,

 

אנו מעדכנים אתכם/ן באשר לפעילותינו בשבוע האחרון למען שחקני הבימה בשל אי תשלום המשכורות החודש ובמקרים מסוימים - בחודשים האחרונים. 

 

בשבוע האחרון:

 1. עמדנו בקשר אל מול מנהל תרבות והעומד בראשו בכדי להשיג מידע ולהבהיר את החשיבות כי בכל הסדר שיוצע יועמדו זכויות השחקנים והעובדים בראש סדר העדיפויות.
 2. נפגשנו עם קבוצת שחקנים (פרילנסרים, חוזים אישיים וחוזים קיבוציים) והענקנו להם ייעוץ משפטי. 
 3. הוצאנו מכתב חריף להנהלת הבימה באשר להתנהלות החד צדדית והלא משתפת בה נהגה ודרשנו כי הכספים יועברו באופן מידי. 

 

אמנם, לצערנו, אנו לא הגוף הרשמי המאגד את העובדים השכירים כיום אלא ההסתדרות ודבר זה מקשה עלינו להוביל את המהלך בשמכם ולייצג מקצועית ומשפטית את האינטרס שלכם בהסדר שנרקם בין ההנהלה לאוצר. אך אנו נמשיך לפעול בכל יכולתנו בכדי לוודא שזכויותיכם נשמרות.  

 

אנו עומדים לרשותכם/ן, פנו אלינו, היעזרו בנו.

_________

 

לצפייה בכתבה שפורסמה באתר NRGלחצו כאן.

 

לכבוד

גב' אודליה פרידמן – מנכ"ל

תיאטרון הבימה           

באמצעות מייל

ג.נ.

הנדון: אי תשלום שכר לשחקנים חברי הארגון

הננו מתכבדים לפנות אלייך בעניין שבנדון כדלקמן:

 1. שח"ם – ארגון השחקנים בישראל, מייצג את מירב שחקני ישראל, לרבות שחקני מסך ותיאטרון, כאשר בין חבריו נמנים שחקנים רבים המשתתפים בהפקות תיאטרון 'הבימה', בין אם כעובדים שכירים וקבועים, בין אם כעובדים זמניים, ובין אם כפרילנסרים.
 2. בימים האחרונים, קבלנו פניות רבות משחקנים חברי הארגון, המועסקים על ידי הבימה בכל שלושת אופני ההעסקה דלעיל, בטענות הנוגעות לאי תשלום שכרם בגין עבודתם בתיאטרון בחודש אוגוסט 2011, שכר שהיה אמור להשתלם להם עד ה – 9 לספטמבר.
 3. השחקנים פירטו בפנינו את מצוקתם הרבה עקב אי תשלום השכר המגיע להם, מצוקה אשר גרמה לרבים מהם לאי יכולת לפרוע הלוואות קבועות, אי יכולת לשלם שכר דירה, תשלומי משכנתא ועוד. ברי, כי השחקנים מסתמכים על קבלת שכרם במועד לצורך קיומם ותכנון הכלכלי שלהם, ואי תשלום שכרםמעמידם בפני שוקת שבורה.
 4. יובהר, כי שח"ם והשחקנים המיוצגים על ידו, מיודעים בנוגע למו"מ המתקיים בין הנהלת הבימה ובין משרד האוצר והתרבות בנוגע לתוכנית ההבראה לתיאטרון, וכי שח"ם והשחקנים תומכים באפן מלא בהנהלת התיאטרון בחתירתה להסדר שיאפשר את קיום התיאטרון לטווח הארוך ויטיב עם התיאטרון, עובדי התיאטרון והשחקנים.
 5. יחד עם זאת, התנהלות הנהלת התיאטרון בימים האחרונים כלפי השחקנים מעלה תמיהות קשות בנוגע למערכת היחסים ושיתוף הפעולה הנכון והראוי שבין ההנהלה והשחקנים.
 6. ראשית, ידוע לנו כי הכספים בגין משכורות עובדי הבימה והשחקנים הועברה לידיכם כמידי חודש וחודשו על ידי מנהל התרבות, ואין בידיעתנו מה הסיבה בגינה הוחלט על ידיכם שלא להעביר את כספי המשכורת לשחקנים החודש, כמדי חודש בחודשו.
 7. ואולם, לא ייתכן כי התיאטרון יחליט על דעת עצמו, לאחר שקיבל את התקציבים המיועדים לכך, שלא לשלם לשחקנים ללא ידיעתם מראש, ללא כל תיאוםומבלי שתהיה להם היכולת להיערך לכך מבעוד מועד. כמו כן, לא ייתכן כי שחקנים יישארו חסרי אונים, ללא יכולת לקבל תשובות מהגורמים הרלוונטיים בהנהלה לגבי מועד קבלת שכרם.
 8. התנהלות זו של הנהלת הבימה עומדת בסתירה קשה למחויבותו של תיאטרון הבימה לשחקניו, ויש בה לפגוע פגיעה קשה במערכת היחסים המיוחדת שבין שחקני הבימה לתיאטרון, ולאמונם של השחקנים במקום העבודה שלהם.
 9. במצב העניינים הנוכחי, קשה שלא לתמוה האם את גברתי המנכ"ל וכן חברייך להנהלת התיאטרון זכיתם לקבל את שכרכם במועד? האם גם אתם מתמודדים עם אי יכולת לעמוד בהתחייבויות כלכליות? או שמא נטל המאבק נישא באופן בלעדי על גבם של השחקנים ושאר עובדי הבימה.
 10. אין בכוונתנו לאפשר למצב שכזה להימשך ובוודאי שלא לקרות שוב. אנו ניאבק במהלכים חד צדדיים של התיאטרון המונעים משחקנים לקבל את המגיע להם בכל הכלים החוקיים הקיימים בידנו.

להתייחסותך הדחופה נודה.

בכבוד רב,

בנדק דביר- יו"ר שח"ם 

שחר בוצר- מרכז שח"ם