שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תשלום בגין השתתפות בתוכניות אירוח – עדכון המשך

 
לאחרונה, עדכנו אתכם בדבר טיפולנו בנושא תשלום לשחקנים חברי הארגון על השתתפותם בתוכניות אירוח. כאמור בעדכון, לאחרונה רווחת התופעה בה שחקנים מוזמנים להופיע בתוכניות אירוח בערוצים המסחריים השונים, לעיתים קרובות לצורך קידום יחסי ציבור של הפקה בה הם נוטלים חלק, ונאלצים בלחץ מפיקי תוכניות האירוח, ולעיתים אף בלחץ ההפקות בהם הם נוטלים חלק, לוותר על התשלום המגיע להם על פי הסכמי שח"ם בגין השתתפותם בתוכניות אירוח, ואף נאלצים לחתום על טפסי 'ריליס' כאלו ואחרים במסגרתם הם מוותרים על כל תביעה לתשלום בגין השתתפותם.

בעקבות הפניות שח"ם הוציא פנייה דחופה לזכייני הערוץ השני - קשת ורשת וכן לערוץ 10, בה נדרשים הנ"ל לאכוף לאלתר את תנאי ההסכם שבין שח"ם לבינם, ולהורות לכל מפיקי תוכניות האירוח, לשלם לשחקנים חברי הארגון את המגיע להם על פי המוסכם, ולחדול מהנוהג הפסול של החתמת שחקנים חברי ארגון, על טפסי ריליס כאלו ואחרים לצורך ויתור על זכויותיהם.

 

ניתן לצפות בהעתק מכתב לדוגמא שנשלח כאן

 

מערוץ 10 נתקבלה תשובה מהפקת תוכנית הבוקר (אשר בנוגע אליה נשלח המכתב) כי הם מכבדים את הסכם שח"ם וכי הם מתנצלים על כל מקרה בו שחקן השתתף בתוכנית ולא שולם, וכי יש בכוונתם לפצות כל שחקן אשר נטל חלק בתוכנית ולא קבלת את כספו.

 

מהזכיינית רשת נשלחה תשובה כי הואיל והשחקנים או משרד יחסי הציבור הסכימו להשתתפות השחקנים ללא קבלת תשלום אזי אין בכך להוות הפרה של הסכם שח"ם, וכי במקרים אלו הם אינם מחויבים לשלם לשחקנים בגין השתתפותם.

 

שח"ם מסרב לקבל עמדה זו, כי מקום בו משרד יחסי הציבור או השחקנים מסכים לויתור על תשלום אזי ניתן שלא לשלם לשחקנים. ברור כי קבלת מצב דברים זה, תביא ללחץ בלתי פוסק על השחקנים לוותר על התשלום המגיע להם, הן מצד הפקות התוכנית והן מצד תוכניות האירוח. הרעיון בבסיס ההסכם בין שח"ם לבין ערוצי השידור, הינו לשחרר את השחקנים מהדילמה האם לדרוש תשלום או לא, ולאפשר להם לדעת בביטחון כי כל אימת שהם נוטלים חלק בתוכנית אירוח הם ישולמו על כך.

 

תשובה בנוסח זה נשלחה לרשת, בה הודענו כי אנו נעמוד על תשלום לכל שחקן שנטל חלק בתוכנית אירוח, בין אם השחקן אן משרד יחסי הציבור 'ויתר' על התשלום המגיע לו או לאו.

 

מהזכיינית קשת לא נתקבלה כל תשובה עד למועד זה.

 

מאבקנו בעניין זה לא תם, ואנו שוקלים נקיטת צעדים נוספים בכל מקרה בו ההסכמים החתומים בין שח"ם לגופי השידור יופרו, והשחקנים לא ישולמו את המגיע להם.

 

אנו מבקשים  להמשיך ולהביא לתשומת ליבנו בכל מקרה בו הינכם מוזמנים להשתתף בתוכנית אירוח ונדרשים לוותר על התשלום המגיע לכם על פי הסכמי שח"ם ו/או נדרשים לחתום על טופס 'ריליס' כזה או אחר, וזאת על מנת שנוכל להתערב באפן מיידי.

 

שלכם ובשבילכם,

שח"ם – המחלקה המשפטית.