שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תשלום בגין השתתפות בתוכניות אירוח – עדכון שלישי

לאחרונה, עדכנו אותכם בדבר טיפולנו בנושא תשלום לשחקנים חברי הארגון על השתתפותם בתוכניות אירוח. כאמור בעדכון, לאחרונה רווחת התופעה בה שחקנים מוזמנים להופיע בתוכניות אירוח בערוצים המסחריים השונים, לעיתים קרובות לצורך קידום יחסי ציבור של הפקה בה הם נוטלים חלק, ונאלצים בלחץ מפיקי תוכניות האירוח, ולעיתים אף בלחץ ההפקות בהם הם נוטלים חלק, לוותר על התשלום המגיע להם על פי הסכמי שח"ם בגין השתתפותם בתוכניות אירוח, ואף נאלצים לחתום על טפסי 'ריליס' כאלו ואחרים במסגרתם הם מוותרים על כל תביעה לתשלום בגין השתתפותם.

בנוסף לצעדים שאנו נוקטים מול הזכיינים וחברת ההפקה בעניין, עליהם עדכנו אתכם בעבר, ישנו צעד נוסף שהינכם יכולים לנקוט לצורך שמירה על זכויותיכם לדרוש את התשלום המגיע לכם.

 

אם הינכם נדרשים לחתום על 'טופס ריליס' כזה או אחר כתנאי להשתתפותכם בהפקה אנא דאגו להוסיף בכתב יד, טרם חתימתכם על הטופס, את המשפט הבא:

 

"אין בחתימתי על מסמך זה בכדי להוות כל ויתור על זכותי לקבל תשלום, ככל שמגיע לי, על פי הסכמי שח"ם עם גופי השידור".

 

הוספת המשפט הנ"ל תגן עליכם בבואכם לדרוש בשלב מאוחר יותר את התשלום עבור השתתפותכם בתוכנית האירוח.

 

כמו כן, אנו מבקשים  להמשיך ולהביא לתשומת ליבנו בכל מקרה בו הינכם מוזמנים להשתתף בתוכנית אירוח ונדרשים לוותר על התשלום המגיע לכם על פי הסכמי שח"ם.

 

 

שלכם ובשבילכם.