שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון חשוב בנוגע להשתתפות בהפקות 'פיילוט' של סטודנטים

 

לאחרונה, הובא לידיעתנו כי נפוצה התופעה בה סטודנטים לקולנוע בבתי ספר לקולנוע וטלוויזיה מפיקים כהפקות גמר פיילוטים במטרה להציעם בסופו של יום למכירה לגופי שידור שונים.

 

שח"ם כמובן מברך על התופעה ותומך בהצלחתם והשתלבותם המקצועית של הסטודנטים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית.

יחד עם זאת, הואיל ופעמים רבות שחקנים נוטלים חלק בהפקות גמר, ללא כל תמורה, מתוך הנחה מובנת כי המדובר בסטודנטים אשר אין בידם לשלם שכר לשחקנים, הרי שבנסיבות בהן מדובר בהפקות 'פיילוט', בעלות התכנות מסחרית, אנו סבורים כי יש לעגן את זכויות השחקנים בהפקות מסוג אלו, וזאת על מנת להביא למצב בו זכויותיהם של השחקנים הנוטלים חלק בהפקות הפיילוט הנ"ל. לא יקופחו.

 

בנסיבות אלו, אנו מציעים לכם כי בכל הפקת פיילוט בה הינכם מתכוונים לקחת חלק, תעמדו על כך כי ייחתם עמכם הסכם קצר אשר יקבע את העקרונות הבאים:

 

  1. באם יימכר הפיילוט לגוף שידור לצורך הפקת סדרה או כל מוצר טלוויזיוני אחר, ככל שיש ביכולתו ובשליטתו של הבמאי/ מפיק,  הרי שהשחקן יגלם את התפקיד אשר בצע בפיילוט אף בסדרת הטלוויזיה שתופק בעתיד. בכל מקרה, אי שיתופו של שחקן יעשה רק על בסיס אי התאמה אומנותית.

 

  1. היה ומכל סיבה שהיא תופק הסדרה ללא השתתפותו של השחקן, הרי שתשולם לשחקן רטרואקטיבית תמורה בגין ימי הצילום שבצע השחקן בפיילוט  על פי התעריף ליום צילום הקבוע בהסכם שח"ם איגוד המפיקיםלעניין הפקות טלוויזיה.

 

 

שח"ם פנה כבר במכתב בעניין לראש החוג לקולנוע במכללת ספיר, שם בעיקר נעשים הפיילוטים המדוברים, על מנת להסדיר את הנושא. פגישה בעניין צפויה בקרוב.

 

לקריאת המכתב שנשלח לחץ כאן

 

 

נמשיך לעדכן אתכם בהמשך.