שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

יחס הולם מצד המלהקים בזמן אודישן

באחרונה מגיעים למערכת שח"ם תלונות כלפי חברות ליהוק הנוגעות ליחס לא מקצועי שאיננו מכבד את הצרכים המקצועיים הייחודיים שלנו כשחקנים. שח"ם פועלת בנושא על מנת לקדם יחס מכבד כלפי שחקנים מקצועיים. מצורף מכתב לדוגמא שנשלח לאחת מחברות הליהוק הגדולות.

לכב'                                                                                                           06.12.11

אחת מחברות הליהוק (השם שמור במערכת)

א.ג.נ.

הנדון: יחס לשחקנים הנוטלים חלק באודישנים

הנני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

1.     לאחרונה, קבלנו מספר תלונות ממספר שחקנים חברי הארגון על התנהלות בעייתית עימם בעת שנגשו לעשות אודישנים לתפקידים בסדרות ופרסומות שלוהקו על ידכם.

 

2.     על פי מה שנמסר לנו, בדרך קבע, מספר רב של שחקנים מוזמנים לאודישן אצלכם באותו המועד והשעה לתפקיד מסוים.

 

3.     לא זו אף זו, השחקנים מוכנסים לחדר האודישן בקבוצות של עשרה שחקנים כל פעם, ללא הפרדה בין שחקנים מקצועיים לניצבים סתם, ונדרשים להפגין את כישוריהם בו זמנית, ללא שניתנת לשחקן הזדמנות נאותה להפגין את יכולתו והתאמתו לתפקיד.

 

4.     אפן התנהלות זו גורם לתחושת מירמור קשה אצל השחקנים, המרגישים כי כבודם המקצועי נפגע, וכי אין ביכולתם להציג את כישוריהם באפן אפקטיבי ומלא.

 

5.     בנסיבות אלו, היינו מעוניינים לבקשכם בעת עריכת אודישנים לשחקנים מקצועיים לנהוג באפן כזה אשר יאפשר להם להציג את כישוריהם בצורה נאותה יותר תוך שמירה על כבודם המקצועי.

 

6.     אנו סבורים כי צעד נכון בעניין, יהיה להפריד בין שחקנים מקצועיים, כאלו שהופנו על ידי סוכנויות ו/או סיימו בתי ספר למשחק, לבין ניצבים, ולאפשר לראשונים להציג את יכולותיהם והתאמתם לתפקיד בנפרד.

 

7.     חשוב לנו לציין, כי במידה והתנהלות זו נובעת מאילוצים כלכליים שנכפים עלייך מצד המפיק, אנו עומדים לרשותך לעמידה משותפת אל מול אותם גורמים שמקצצים במשאבים באופן שפוגם בנאותות האודישן והיחס שראוי שיינתן לשחקנים.

 

 

8.     לתגובתכם המהירה נודה.

 

בכבוד רב,

 

דביר בנדק, ייו"ר

שחר בוצר, מרכז העמותה 

 

חברי שח"ם, אנו פונים אליכם בבקשה לפנות למשרדי שח"ם במידה ואתן/ם נתקלות/ים ביחס דומה מצד חברות הליהוק, שח"ם תדאג להעביר פניה מסודרת להסדרת היחסים בין חברת הליהוק לשחקנים בעילום שם.