שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון חשוב בנוגע להשתתפות בהפקות זרות

 

לאחרונה, נתקלנו במספר מקרים בהם שחקנים נטלו חלק בהפקות תיאטרון, טלוויזיה, קולנוע ופרסומות שהמפיק שלהן הינו חברה, גוף או אדם אשר מקום מושבם אינו בישראל. אותם שחקנים אשר פנו אלינו נתקלו בבעיות מול אותם מפיקים, כגון, הלנת שכר, תנאי העסקה בעיתיים, התנהלות לא מקצועית ועוד.

 

במקרים מעין אלו, כאשר החוזה נחתם בין שחקן לבין מפיק שמקום מושבו לא בישראל, יש לנו קושי רב לעזור לשחקנים אלו לעמוד על זכויותיהם.

 

הסיבה לכך נובעת מכיוון שיש קושי רב לתבוע בבית משפט ישראלים מפיקים זרים בשל הפרות חוזה, הואיל לבתי משפט ישראליים אין בעקרון סמכות  לדון בענייני של גופים ואנשים אשר מושבם אינו בישראל.

 

על מנת לקבל סמכות כזאת לתבוע גוף או אדם זר בבית משפט ישראלי יש צורך לפנות בבקשה מיוחדת לבית המשפט, הליך אשר הינו מסובך, דורש ייצוג משפטי, ותוצאותיו אינן בטוחות כלל. שח"ם איננו יכול לעזור בהכנת בקשות מעין אלו.

 

לכן, המלצתנו הינה להמנע ככל הניתן להקשר בחוזים מול גופים ו/או בני אדם אשר מקום מושבם אינו בישראל. אם עולה הצורך בכל זאת להקשר בחוזים כאלו, אזי יש להשתדל ככל הניתן כי אדם או גוף אשר מקום מושבם בישראל יהיו חתומים על החוזה כנציגים מטעם ההפקה. כך, במקרה הצורך ניתן יהיה להגיש כנגדם תביעה משפטית.

 

בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עמנו טרם חתימה על כל חוזה מול גוף או אדם זר.

 

 

שלכם ובשבילכם,

 

המחלקה המשפטית,

 

שח"ם.