שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון חשוב בנוגע לעדכון תעריפי העסקת שחקנים לשנת 2012

 

כפי שאנחנו נוהגים מידי שנה, ב – 15 לינואר 2012 פרסמנו את תעריפי המינימום המעודכנים לשנת 2012 ליום צילום בטלוויזיה ובקולנוע. העדכון שנעשה לתעריפי המינימום ליום צילום בטלוויזיה, נעשה בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בהסכם שח"ם – איגוד המפיקים לעניין הפקות טלוויזיה שנחתם בשנת 2008 (מדד + 2%).

 

ויודגש, עדכון התעריפון נעשה על ידינו, כבשנים קודמות, על פי זכות המפורשת באופן שאיננו משתמע לשני פנים בהסכם הקיים בין שח"ם לאיגוד המפיקים.

 

ואולם איגוד המפיקים מתנגד לעדכון תעריפי המינימום, בטענה (לא נכונה) כי היה על שח"ם לקבל את הסכמת איגוד המפיקים לעדכון תעריפי המינימום.

 

בימים אלו אנו נמצאים במו"מ עם איגוד המפיקים בניסיון למצוא פתרון למחלוקת, לשביעות רצון שני הצדדים.

 

לאור האמור לעיל, אנחנו מבקשים מכם, עד לקבלת הודעה אחרת מאיתנו, להסכים להתקשר בהפקות טלוויזיה עם מפיקים בהסכמים על פי תעריפי שכר המינימום של שח"ם לשנת 2012, כפי שפורסמו על ידינו וניתן לצפות בהם כאן, ולהוסיף שורה בחוזה לאחר המחיר שיירשם בה "כי היה ושח"ם ואיגוד המפיקים יגיעו להסדר שונה בדבר שכר המינימום המגיע לשחקן בגין יום צילום בטלוויזיה, הרי שהסדר זה יחול על חוזה זה, ושכר השחקן ליום צילום יהיה בהתאם להסדר."

 

אנא העבירו מסר דומה לסוכנויות המייצגות אתכם.

 

נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות.