שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

ההסכם בין שח"ם לבין מכללת ספיר בנוגע להפקות פיילוט

בעבר עדכנו אתכם כי נפוצה התופעה בה סטודנטים לקולנוע בבתי ספר לקולנוע וטלוויזיה מפיקים כהפקות גמר פיילוטים במטרה להציעם בסופו של יום למכירה לגופי שידור שונים.

 

שח"ם כמובן מברך על התופעה ותומך בהצלחתם והשתלבותם המקצועית של הסטודנטים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית.

 

יחד עם זאת, הואיל ופעמים רבות שחקנים נוטלים חלק בהפקות גמר, ללא כל תמורה, מתוך הנחה מובנת כי המדובר בסטודנטים אשר אין בידם לשלם שכר לשחקנים, הרי שבנסיבות בהן מדובר בהפקות 'פיילוט', בעלות התכנות מסחרית, סברנו  כי יש לעגן את זכויות השחקנים בהפקות מסוג אלו, וזאת על מנת להביא למצב בו זכויותיהם של השחקנים הנוטלים חלק בהפקות הפיילוט הנ"ל. לא יקופחו.

 

שח"ם פנה במכתב בעניין לראש החוג לקולנוע במכללת ספיר, שם בעיקר נעשים הפיילוטים המדוברים, על מנת להסדיר את הנושא.

 

בעקבות פנייתנו, נוהל מו"מ בינינו לבין מכללת ספיר באשר לנוסח מוסכם של הסכם בדבר השתתפות שחקנים בהפקות פיילוט של סטודנטים הלומדים במכללה.

 

בהסכם נקבעו העקרונות הבאים:

 

  1. באם יימכר הפיילוט לגוף שידור לצורך הפקת סדרה או כל מוצר טלוויזיוני אחר, ככל שיש ביכולתו ובשליטתו של הבמאי/ מפיק,  הרי שהשחקן יגלם את התפקיד אשר בצע בפיילוט אף בסדרת הטלוויזיה שתופק בעתיד. בכל מקרה, אי שיתופו של שחקן יעשה רק על בסיס אי התאמה אומנותית.

 

  1. היה ומכל סיבה שהיא תופק הסדרה ללא השתתפותו של השחקן, הרי שתשולם לשחקן רטרואקטיבית תמורה בגין ימי הצילום שבצע השחקן בפיילוט  על פי התעריף ליום צילום הקבוע בהסכם שח"ם איגוד המפיקיםלעניין הפקות טלוויזיה.

 

 

כמו כן, בעקבות פניות רבות משחקנים חברי הארגון, בתלונה על כך כי אינם זוכים לקבל עותק מסרטי סטודנטים בהם הם נוטלים חלק הכנסנו להסכם מחויבות של המכללה להעביר לשחקן בתום הפקת הפיילוט העתק מהפיילוט המוגמר וזאת לצורך שילוב של עד 5 דקות מהפיילוט בתקליטור ה-show-real או שימוש אישי אחר שאינו מסחרי ואינו פומבי.

 

לקריאת נוסח ההסכם לחץ כאן

 

בבואכם בעתיד להשתתף בהפקת פיילוט על ידי סטודנטים במכללת ספיר אנא הקפידו אך ורק לחתום על הנוסח המצ"ב.

 

 

שלכם ובשבילכם

המחלקה המשפטית