שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון חשוב בנוגע לפרוייקט סרטים של 48 שעות - ישראל

 

רבים מכם מתעתדים לקחת חלק בפרויקט 'סרטים של 48 שעות – תל אביב', המתחיל ביום 27.06.12.

 

כתנאי להשתתפותכם בפרויקט תדרשו לחתום על  חוזה 'ריליס' מפיקי הפרויקט המשחרר אותם מחבויות רבות כלפיכם.

 

לאחר שבדקנו את נוסח  חוזה 'הריליס' גילינו כי הוא מחיל מספר תנאים מקפחים אשר מהווים פגיעה בזכויות השחקנים. כך, לדוגמא נדרשו השחקנים לוותר על זכויות המבצעים שלהם לטובת ההפקה, לשחרר את ההפקה מכל חבות שהיא, ומתן אפשרות להפקה לעשות שימוש מסחרי בסרטים ללא מתן כל תמורה לשחקנים אשר נטלו חלק בפרויקט.

 

לאחר משא ומתן בינינו לבין ההפקה הגענו להסכמה בנוגע לטופס ריליס מתוקן אשר יימסר לכל חברי שח"ם הנוטלים חלק בפרויקט. חלק מן השינויים שהוכנסו כוללים :

  1. השארת זכויות המבצעים בידיכם, ומכאן את הזכות לקבלת תמלוגים מאשכולות.
  2. במקרה של שימוש מסחרי בסרטים, יינתן תשלום רטרואקטיבי לכל שחקן בסך 500 ₪ לכל יום צילום.
  3. הכנסת הזכות לקבלת קרדיט בכל הקרנה של הסרט.
  4. צמצום ניכר של הפטור מחבות במקרים של נזק שנגרם לשחקנים.

 

מצורף למטה קישור לטופס השחרור המיועד לחברי שח"ם, נושא חותמת שח"ם.

אנא הקפידו לחתום רק על טופס השחרור המצ"ב הנושא חותמת שח"ם, ולא על כל טופס אחר.

 

אם הנכם זקוקים לעזרה והתייעצות נוספת אתם מוזמנים לפנות למחלקה המשפטית של שח"ם

בטל':   03-6298468  ובמייל  [email protected]

 

שח"ם שומר על הזכויות שלכם!

 

 

  טופס רליס לפרויקט 48 שעות ישראל