שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון בנוגע לתיאטרון הקיבוץ

 

עדכון בנוגע לטיפולנו בחובות תיאטרון הקיבוץ לשחקנים

 

שלום לכולם,

 

אנחנו מעוניינים לעדכן אתכם בקצרה על אופן טיפולנו בחודש האחרון בחובות תיאטרון הקיבוץ לשחקנים, ובתוצאות החיוביות של טיפולנו בעניין.

 

לפני כחודשיים קבלנו מספר פניות משחקנים חברי הארגון בדבר עיכוב בתשלום שכרם מתיאטרון הקיבוץ לילדים ונוער. לדברי השחקנים הם קבלו הודעה לקונית מהנהלת התיאטרון כי עקב אי העברת כספי התמיכה של התיאטרון ממנהל תרבות, אזי תשלום השכר מעוכב עד לקבלת כספי התמיכה.

 

עם קבלת הפניות הנ"ל, התחלנו באפן מיידי בבירור העניין, ואכן משיחות שערכנו עם מנהל תרבות עלה כי עקב שינויים מבניים בעמותה המפעילה את התיאטרון, ועקב אי עמידתם בתנאים נוספים, לא הועברו לתיאטרון כספי התמיכה עבור שנת 2012.

 

אנו מצידנו התחלנו בהפעלת לחץ כבד הן על מנהל תרבות והן על הנהלת התיאטרון על מנת שיפעלו להעברת כספי התמיכה לתיאטרון במהירות האפשרית, ומכאן להביא לתשלום שכר השחקנים בהקדם.

 

לאחר שמשכורות השחקנים לא הועברו עד לתחילת החגים, על אף הבטחות כי הדבר ייעשה עד אז, החלטנו לעלות שלב במאבקנו לצורך תשלום שכר השחקנים.

 

בישיבה שכינסנו במשרדי שח"ם מייד לאחר החגים,  יחד עם נציגי השחקנים מתיאטרון הקיבוץ, הוחלט להגביר את הלחץ על התיאטרון, כך שבמידה והכספים לא יועברו לשחקנים תוך מספר ימים ינקוט שח"ם יחד עם השחקנים בצעדים אפקטיביים כנגד התיאטרון עד להשבתת ההצגות.

 

בשיחות אינטנסיביות שניהל שח"ם בימים שלאחר מכן עם הנהלת התיאטרון, הובהר להנהלת התיאטרון כי היה ולא יוסדר תשלום השכר לשחקנים לאלתר, יש בכוונת שח"ם לשבש את פעילות התיאטרון, ובפרט את העלאת ההצגות בהם נוטלים חלק שחקנים אשר התיאטרון חב להם כספים.

 

לחץ זה מצד שח"ם הביא לכך כי הנהלת התיאטרון הסכימה לתת לכל השחקנים להם חב התיאטרון כספים, צ'קים דחויים לסוף חודש אוקטובר, על מלוא סכום החוב של התיאטרון אליהם. וכך אכן נעשה.

 

ביום 29.10.12 הודיע התיאטרון לכל השחקנים כי נתקבלו כספי התמיכה ממנהל תרבות, וכי התיאטרון מעביר לכל  השחקנים את כל חובותיו אליהם.

 

לסיכום, זוהי דוגמה, אחת מיני רבות, ליכולתו של הארגון לעזור לחבריו במקום שזכויותיהם נפגעות, ולחשיבתו של ארגון חזק לצורך הגנה על זכויות השחקנים.

 

אנא המשיכו לפנות אלינו בכל מקרה בו הינכם חשים כי זכויותיכם נפגעות. אנו פה בשבילכם.

 

שלכן/ם ובשבילכן/ם,

המחלקה המשפטית