שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פיצוי לשחקנים בעקבות מבצע 'עמוד ענן'

 

שלום לכולם,

 

עם סיומו של מבצע 'עמוד ענן' עלו מספר שאלות מקרב החברים בנוגע לפיצוי כספי עקב אבדן הכנסה שנגרם בגלל המבצע, ושנבע בעיקר עקב ביטול הצגות ומופעים שנועדו להתקיים בתקופת המבצע.

 

על פי החוק זכאי אדם או עסק שניזוק ממלחמה לקבל פיצוי על נזקיו. החוק מבחין בין נזק ישיר ונזק עקיף.  נזק עקיף מוגדר כנזק שנגרם כאי מיצוי הפוטנציאל הרווחי של אדם או עסק ביישוב שנפגע כתוצאה מפעילות של צבא אויב או צבא ההגנה לישראל במהלך מלחמה. לכן, ניתן לנסות לומר כי אבדן רווח שנגרם לשחקנים בגין ביטול הצגות ומופעים שנועדו להתקיים בתקופת המבצע, הינו נזק עקיף.

 

ואולם, החוק מגדיר אמנם את נזקי המלחמה והנזקים העקיפים ואף מחייב את האוצר לשלם פיצויים בגין נזקים אלה, אך אין הגדרה ממשית לגובה כלל הפיצויים ולזהותם המדויקת של הזכאים לפיצוי מלחמה. החוק מסמיך את שר האוצר כבעל שיקול הדעת בדבר הפיצויים בתחומי השמאות לנזקים, זהות הזכאים, גובה התשלומים לנזקי המלחמה, קביעת הכללים לביצוע תשלומי הפיצויים בפועל, ולקביעת הערבויות לזכאי הפיצויים. לכן, בסיומה של כל מלחמה או פעילות מבצעית, מתוקנות תקנות רלוונטיות לאותה מלחמה, הקובעות מי הזכאים לפיצויי המלחמה. כך, לדוגמא בסיום מבצע 'עופרת יצוקה' הוגדרו הזכאים לפיצוי כאנשים או עסקים בתחומי המסחר, התיירות, החקלאות, ונותני השירותים, אך ורק באזור מסוים.

 

לכן, על מנת לבחון באפן סופי את סוגיית הפיצוי לשחקנים שנפגעו עקב אבדן הכנסות בתקופת המבצע, יהיה צורך להמתין לקובץ התקנות שייצא בקרוב, אשר יגדיר את הזכאים לפיצוי.

 

בימים אלו, לקראת הדיונים בממשלה שיקבעו את הזכאים לפיצויי, אנו פועלים, יחד עם לה"ב- הגוף המאגד את  העצמאים והעסקים בישראל ובו שח"ם חברים, להביא לכך כי גם עצמאים, כדוגמת שחקנים, שנפגעו מאבדן הכנסות עקב המבצע, יהיה זכאים לפיצוי בהתאם לתקנות.

 

אנו נמשיך לעדכן אותכם בהמשך.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למחלקה המשפטית

במייל: [email protected]

או בטל':   03-6298468