שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם בין שח"ם לפסטיבל חיפה להצגות ילדים

בעקבות הצלחת המאבק לשיפור תנאי העסקת השחקנים בפסטיבל עכו, בקש שח"ם לשפר את תנאי העסקת השחקנים הנוטלים חלק בפסטיבל חיפה להצגות ילדים, המופק על ידי עיריית חיפה בשיתוף התיאטרון העירוני חיפה.

 

לאחר מו"מ שניהל שח"ם עם נציגי הפסטיבל נחתם ביום 29.12.13 הסכם בין שח"ם לבין הנהלת הפסטיבל בו נקבע כי הנהלת הפסטיבל תחייב את  מפיקי ההצגות לשלם לשחקנים חברי הארגון שכר מינימאלי לתקופת החזרות ולכל הצגה בה ייטלו חלק בתקופת הפסטיבל. הוסכם כי לשחקנים ישולם סך של לכל הפחות 2,000 ₪ בגין תקופת חזרות של חודשיים, וסך של 350 ₪ בגין כל הצגה. סכומים אלו יהיו צמודים לתוספות שכר במשק.

 

המדובר בהישג נוסף לשח"ם במאבקו לשיפור תנאי העסקת השחקנים בפסטיבלים השונים המתקיימים במהלך השנה.

 

 

בשנת 2014 יש בכוונת שח"ם להמשיך ולהיאבק לשיפור תנאי העסקת השחקנים בפסטיבלים נוספים.