שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם נוסף בין שח"ם להבימה המשפר את תנאי העסקת שחקנים בתיאטרון

 

לאחר מו"מ שנוהל בחודשים האחרונים בין שח"ם וועד השחקנים של 'הבימה' לבין 'הבימה', ביום 06.03.14 הגיעו הצדדים להסכם.

 

ההסכם משפר משמעותית את תנאי העסקת השחקנים העובדים ב'הבימה' תחת ההסכם הקיבוצי, בעניינים שונים.

 

עיקרי ההישגים שהושגו בהסכם הינם כדלקמן:

 

  1. עשרה שחקנים בתיאטרון יקבלו הודעת 'קביעות'. המשמעות הינה כי לא ניתן יהיה לפטרם בסיום הצגה, או תקופה מסוימת, ועבודתם בתיאטרון תהיה מובטחת.

 

  1. שחקנים אשר יש להם ילדים עד גיל 13 יקבלו תוספת תשלום עבור כל הצגה חוץ (בנוסף לדמי הא.ש.ל המשולמים היום).

 

  1. שחקנים שייטלו חלק בחזרות יום רצופות מעל לשש שעות יהיה זכאים לתשלום דמי ארוחת צהריים כנהוג בתיאטרון.

 

  1. שחקנים יקבלו את לוח ההצגות בתחילת כל חודש לגבי החודש העוקב, במקום המצב שהיה נהוג לפיו שחקנים היו מקבלים את לוח ההצגות בסוף כל חודש לגבי החודש העוקב.

 

שח"ם ימשיך לפעול יחד עם וועד השחקנים לשיפור תנאי העסקת השחקנים בתיאטרון 'הבימה', ולאכיפת ההסכם הקיבוצי.