שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הישג לשח"ם: שחקניות החאן יקבלו דמי מעונות

בעקבות מאבק עיקש שמנהל שח"ם בחודשים האחרונים מול התיאטראות לתשלום דמי המעונות המעודכנים לשחקניות, המגיעים להן על פי ההסכמים הקיבוציים, אנו שמחים לבשר כי תיאטרון 'החאן' הודיע כי החל מחודש מרץ ישלם לשחקניות את דמי המעונות המעודכנים המגיעים להן (עד 500 ₪ בחודש בגין 2 ילדים). 
 דמי המעונות המעודכנים נקבעו בהסכם שבין משרד האוצר להסתדרות הכללית ב- 2011. הסכם זה הוחל על העיתונאים במגזר הציבורי, אשר שכר השחקנים, ותנאים נלווים נוספים, בהסכמים הקיבוציים מוצמד אליו. לפיכך, פנה שח"ם לכל התיאטראות עימם בהם יש הסכמים קיבוציים לשחקנים, בדרישה כי ישלמו לשחקניות את דמי המעונות המעודכנים. לאחר סירוב מתמשך לעשות כן, לבסוף לאחר לחץ שהופעל על ידי שח"ם ניאות תיאטרון 'החאן', כמו 'הבימה' ו- ה'הקאמרי' לפניו לשלם את דמי המעונות המעודכנים לשחקניות. אנחנו נמשיך בשנת 2015 לעמול על שיפור תנאי העסקתם של השחקנים בתיאטראות השונים.