שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

חוק ערוץ 20

אתמול בלילה אושר במילאת הכנסת תיקון לחוק הרשות השניה. חוק זה מכיל בתוכו שינויים רבים בשוק התקשורת ובחובת ההשקעה של הגופים השונים בעולם התקשורת.

במהלך הדיונים בהצעת החוק שנועדה במקור להציל את ערוץ 20, אישרה הוועדה שורה של הקלות משמעותיות גם לשלושת הערוצים המסחריים הוותיקים. הליך החקיקה היה מהיר ומרתוני ולא ניתן זמן מספק לקיום דיון רציני בנושאים רבים.  משרד המשפטים וגורמים מקצועיים נוספים אף סברו כי הליך החקיקה לא היה תקין בשל המהירות שבה עלו נושאים לדיון ללא הכנה מראש.

נציגי-ות איגודי היוצרים נכחו בכל דיוני הוועדה ונאבקו כל העת, בזמן הדיונים ו"מאחורי הקלעים", על מנת לצמצם את הפגיעה ביצירה המקורית ובפרנסתם של אלפי יוצרים-ות, מפיקים-ות, שחקנים-ות, עובדים-ות, עורכים-ות וספקי שירות בתעשיית הטלוויזיה.

השקעה בסוגה עילית

ניתנו הקלות משמעותיות לערוצים: "קשת", "רשת" ו"ערוץ עשר" , אושר מודל חלופי הנוגע לסכום חובת ההשקעה ומתן חופש פעולה בקביעה כמה להשקיע בתתי הסוגה העילית. עד היום, הערוצים המסחריים היו חייבים ע"פ חוק להשקיע כ-62 מיליון שקל בסוגה עילית, כל אחד (סכום "פיקס"), ללא תלות בהכנסותיהם. עם אישור החוק, מחוייבות הערוצים להשקיע בסוגה עילית תחל עם הגעתם לרף הכנסות של 80 מיליון שקלים – אז יחויבו להשקיע 15% בלבד מסכום זה בסוגה העילית.

הערוצים ה"קטנים", כלומר אלו שלא יגיעו לרף הכנסות של 80 מיליון שקלים, לא יחויבו כלל בתוכן מסוגה עילית, אבל כן יחויבו להשקיע 20% מהכנסותיהם בהפקה ישראלית - תוכנית שאינה חדשות ושלפחות 75% מיוצריה ומהצוות הם תושבי ישראל או מתגוררים בה בדרך קבע. יש לציין שהגדרה זו אינה כוללת הפקת חדשות, אבל כן כוללת הפקת תוכניות אקטואליה.

מאחר ושוק הפרסום בטלוויזיה ממשיך להצטמצם משמעותית והכנסות הערוצים מהאינטרנט לא ייכללו בחישוב ההכנסות לגבי סוגה עילית - קביעת ההשקעה על 15% מהכנסות מפרסום עשויה להביא לירידה דרסטית ותנודות לא צפויות בחובת ההשקעה.

בנוסף, בעוד עד היום הוטלו על הערוצים מכסות השקעה פרטניות ברורות, כנגזרת מהכנסתם, לתתי-הסוגה - דרמה, תעודה ותכניות מיוחדות (תוכן איכותי שלא משתייך לז'אנר מסוים, כגון: "ארץ נהדרת", "מועדון לילה", ועוד), עם אישור החוק, הערוצים יחויבו להשקיע 20% בתעודה ו-20% בדרמה בלבד וב-60% הנותרים תנתן להם היכולת להחליט בעצמם באיזה ז'אנר להשקיע.

הנגיסה במחויבויות להשקעה בסוגה עילית "מזוקקת" לא רק פוגעת באיכות התוכן שיוענק לצופה הישראלי-ת, אלא פוגעת גם בפרנסתם-ן של אלו המתפרנסים מיצירת דרמה ותעודה.

השקעה בקולנוע

למרות הכוונה הראשונית, המחויבות של הערוצים המסחריים להשקעה בקולנוע לא נפגעה. מצד שני, כן נקבע בוועדה ש-75% מההשקעה בקולנוע תוכר לערוצים כהשקעה בסוגה עילית (בניגוד לעד 50%, כיום), ובאופן זה מתאפשרת "נגיסה" נוספת בהשקעה המזוקקת לסדרות דרמה ותעודה.

שוק ההפקות העצמאיות

לפי כללי הרגולציה הקיימים, הערוצים המסחריים מחויבים להעביר 65% מהתוכניות שלהן להפקה חיצונית (המופקות ע"י מפיקים חיצוניים ולא "אין האוס"). בנוסף, קיימים כללים ופרמטרים ברורים להגדרת הפקה כהפקה חיצונית (כולל שימוש בציוד, בחדרי עריכה ופוסט פרודקשן חיצוניים או בעובדים-ות). עם אישור החוק, הערוצים יחויבו להוציא רק 50% מההפקות לגופי חוץ.

קביעה זו מרחיבה את הפגיעה בחברות ההפקה והמפיקים-ות עצמאיים-ות ופוגעת בגיוון הרעיוני ובפלורליזם, הכה הכרחיים בשוק היצירה המקומית.

הערוצים הייעודיים

במסגרת הדיונים בוועדה, נקבעה תקופת מעבר בה יוכלו הערוצים הייעודיים (ערוץ 20 – ערוץ מורשת ישראל, ערוץ 24 – ערוץ מוזיקה, ערוץ 9 – ערוץ בשפה הרוסית וערוץ הלא טיוי – ערוץ בשפה הערבית) להישאר תחת הגדרת ערוץ זעיר ייעודי.

ערוץ זעיר ייעודי יוכל לפעול בשני מסלולי השקעה, האחד מסלול תוכן לפיו ב-51% מהזמן הוא ישדר תוכן המתאים לייעוד שלו ובנוסף לכך ב-20% מהזמן ישודרו הפקות ישראליות. המסלול השני הוא מסלול כספי לפיו 51% מההכנסות יושקעו בתוכן ייעודי ו-20% מההכנסות יושקעו בהפקה ישראלית.

עתה, משנסתיימו הדיונים ב"ועדת קיש", עיקר המאבק מופנה נגד הקלות נוספות לערוצים, גם המסחריים ("קשת", רשת" וערוץ 10) וגם לרב ערוציים ("הוט ו"יס"), שיקודמו בהליך מזורז באמצעות חוק ההסדרים.
הדיונים בפרק התקשורת בחוק ההסדרים יתקיימו במסגרת ועדת הכלכלה, בראשות ח"כ איתן כבל, כבר החל מה-26 בפברואר.


בין ההקלות שיעלו לדיון בוועדה:

בערוצים המסחריים -

  • קביעה עקרונית שחובות הערוצים יהיו חובות השקעה בתוכן ולא חובות לשידור תוכן וביטול קביעת שעות השידורים הקיימות לשידור סוגה עילית (19:00-24:00).
  • ביטול הגדרתם של תתי הז'אנרים הקיימים תחת הגדרת ז'אנר הדרמה: דרמה בודדת, דרמה תיעודית (דוקו-דרמה), סדרת דרמה וסרט טלוויזיה, שכוללים כיום קריטריונים ברורים לאורך התוכנית וצילומי חוץ/אולפן, ולהשאיר הגדרה כוללת לז'אנר הדרמה – " תכנית המגוללת סיפור עלילה בעל אופי קומי, דרמטי, מלודרמטי, טרגי או כיוצא בזה."

ברב ערוציים ("הוט" ו-יס") –

  • צמצום סמכותה של מועצת הכבלים והלוויין וביטול מעורבותה בקביעת חובות שידור של הפקה מקומית וזמן שידורן וכן ביטול יכולתה לקבוע כללים לתתי הז'אנרים הקיימים כיום (דרמה מורכבת, תעודה מורכבת, סרט תעודה וכו').
  • למועצה תישאר הסמכות לקבוע את הסכום שעל הערוצים להשקיע בתוכניות מקומיות קנויות לגיל הרך, לילדים ולנוער.
  • הערוצים יחויבו להשקיע לפחות 50% מההוצאה השנתית שלהם בהפקות מקומיות קנויות מסוגה עילית.