שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

חתימת צו הביטוח הלאומי - זכויות חדשות לשחקנים

ארגון שח"ם שמח לבשר כי ביום 21.02.18 נחתם על ידי שר העבודה והרווחה התיקון לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) התשל"ב 1972,  אשר תהא לו השפעה רבה על ציבור השחקנים והאמנים המבצעים בכללו.

המהלך לתיקון הצו הובל במשותף בשנתיים האחרונות על ידי שח"ם וארגון העצמאיים – ל.ה.ב, שעבדו בשיתוף פעולה עם המוסד לביטוח הלאומי, והכל במטרה להביא לשיפור בזכויות השחקנים והאמנים המבצעים  בישראל.

אנו בשח"ם מאמינים כי זהו עוד שלב חשוב בדרך להכרה במלאכת השחקנים כעבודה לכל דבר, ומכאן החלת כל חוקי העבודה והזכויות המוקנים לעובדים מכוחם על עבודת השחקנים.

לקריאה מסמך הסבר על חתימת הצו, לחצו כאן