שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תנאי קבלה לשח"ם

על פי תקנון שח"ם זכאי/ת להתקבל לחברות בעמותה:

שחקן/ית, שכבר הופיע/ה כשחקן/ית בתחומי הקולנוע ו/או הטלוויזיה ו/או הפרסומת ו/או התיאטרון ו/או האינטרנט ו/או בכל הופעה משחקית מקצועית אחרת, להבדיל מניצב.

שחקן/ית שיש בידו/ה חוזה חתום להופעה משחקית כאמור בסעיף בתחומי הקולנוע ו/או הטלוויזיה ו/או הפרסומת ו/או התיאטרון ו/או האינטרנט ו/או בכל הופעה משחקית מקצועית אחרת, להבדיל מניצב.

סטודנט/ית או בוגר/ת לימודי משחק של בית ספר גבוה למשחק המוכר על ידי שח"ם. 

להלן הגדרתו של תפקיד משחקי לעניין הקבלה:

 • קולנוע – כל תפקיד משחקי, למעט ניצב (תפקיד "ביט*" הוא ניצב לצורך עניין זה), בסרט קולנוע עלילתי שהוצג לפחות פעם אחת בבית קולנוע, ולמעט סרטי סטודנטים.
 • טלוויזיה – כל תפקיד משחקי, למעט ניצב או (תפקיד "ביט" הוא ניצב לצורך עניין זה), בסדרת טלוויזיה עלילתית (ושלמען הסר ספק אינה סדרת ריאליטי או דוקו - ריאלטי) או בסרט טלוויזיה עלילתי (למעט סרט סטודנטים), שהוקרנו לפחות פעם אחת בערוץ שידור ישראלי ו/או בשירות סטרימינג ו/או VOD.
 • אינטרנט - כל תפקיד משחקי, למעט ניצב או (תפקיד "ביט" הוא ניצב לצורך עניין זה), בסדרת רשת עלילתית (ושלמען הסר ספק אינה סדרת ריאליטי או דוקו - ריאלטי), אשר אורכם הכולל של כלל הפרקים בה עולה על 30 דקות (נטו), ומשחקים בה מעל 70% שחקנים מקצועיים שהינם חברי שח"ם או שעומדים בתנאי הסף לקבלה לשח"ם במועד הצילומים.
 • תיאטרון – כל תפקיד משחקי, למעט ניצב (תפקיד שאינו עולה על שתי שורות הינו ניצב לעניין זה) באחד מהבאים:
  • הצגה שהופקה על ידי תאטרון מוכר ונתמך על ידי משרד התרבות, לרבות תיאטרוני ילדים ונוער (לא יחשבו לעניין זה הצגות ששכרו אולם מתאטרון כל עוד אינן עומדות בקריטריונים העוקבים).
  • תפקיד משחקי בהפקת פרינג' שנוצרה על ידי אנסמבל או קבוצת פרינג' הנתמכים על ידי משרד התרבות לרבות במסגרת "פרויקטים הפקתים" ובמסגרת ארגון הגג – אי"ב.
  • תפקיד משחקי בהפקת פרינג' אשר התארחה לפחות פעמיים אחת במרכז פרינג' מוכר על ידי משרד התרבות (ולמעט הפקה אשר שכרה אולם במרכז פרינג') וכל עוד משחקים בה מעל 70% שחקנים מקצועיים שהינם חברי שח"ם או שעומדים בתנאי הסף לקבלה לשח"ם.
  • תפקיד משחקי בהצגה מסחרית (כלומר שאינה מסובסדת על ידי משרד התרבות), לרבות הצגת ילדים, אשר הופיעה למעלה מ 50 פעם וכל עוד משחקים בה מעל 70% שחקנים מקצועיים שהינם חברי שח"ם או שעומדים בתנאי הסף לקבלה לשח"ם.
  • על אף האמור לעיל לא יחשבו להופעות משחקיות במסגרת תאטרון הבאים:
   • השתתפות בהצגה במסגרת הפקות בית ספר למשחק שאינו מוכר.
   • השתתפות בהצגה במסגרת תאטרון קהילתי / חובבני.
 • פרסומת – כל תפקיד משחקי מעל 2 שורות בפרסומת ששודרה לפחות פעם אחת באחד מערוצי השידור המסחריים בעלי הרישיון בישראל.
 • הופעה משחקית מקצועית אחרת – ביצוע של לפחות עשרה תפקידי דיבוב בסרט קולנוע עלילתי או סדרת טלוויזיה עלילתית, שאינו ביט.
 • הופעה משחקית כזמר במקהלת האופרה הישראלית.

*תפקיד ביט הינו תפקיד בעל טקסט עד (וכולל) שתי שורות.

הליך הקבלה לשח"ם מוסדר בנהלים בהם ניתן לעיין בלחיצה כאן.

במידה והינך עומד/ת בתנאי הקבלה ניתן למלא כאן את טופס ההצטרפות