שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

אולפני אולמן

תמורה ותנאי תשלום

לשח"ם יש הסכמים מחייבים עם אולפני אולמן.

כל הפקת דיבוב עבור סרט קולנוע, סדרת טלוויזיה, סרט טלוויזיה או יצירה של קול להפקה מקורית.

על שחקן הדיבוב לחתום עם אולפן הדיבוב על הזמנת עבודה בנוסח המצורף להסכם המחייב, לחץ כאן לקבלתו.

סרטי קולנוע מתחלקים לשני סוגים: סרטי קולנוע מייג'ור וסרטי קולנוע עצמאי.

1. סרט קולנוע מייג'ור הוא סרט שהופק על ידי תאגידים בינלאומיים גדולים (כגון: דיסני, פאראמונט, פיקסר, האחים וורנר, פוקס ה-20, דרים וורקס, MGM, סוני, יוניברסל, ניקולודיאון וכד'). להלן התעריפים לסרט מסוג זה:

שחקן שמלאו לו  21 – זכאי לתמורה מינימלית של 300 שקל לשעת דיבוב ראשונה, כולה או חלקה.

בתום שעה דיבוב ראשונה יהיה זכאי השחקן לתמורה בסך מינימלי של 150 שקל בגין כל חצי שעת דיבוב או חלקה.

שחקן שטרם מלאו לו 21 -  זכאי לתמורה מינימלית של 200 שקל לשעת דיבוב ראשונה, כולה או חלקה.

בתום שעה דיבוב ראשונה יהיה זכאי השחקן לתמורה בסך מינימלי של 100 שקל בגין כל חצי שעת דיבוב או חלקה.

2. סרט קולנוע עצמאי זהו סרט שנרכש להפצה בארץ על ידי חברת הפצה מקומית ואינו מופק על ידי תאגיד בינלאומי גדול. להלן התעריפים לסרט מסוג זה:

שחקן שמלאו לו  21 – זכאי לתמורה מינימלית של 200 שקל לשעת דיבוב ראשונה, כולה או חלקה.

בתום שעה דיבוב ראשונה יהיה זכאי השחקן לתמורה בסך מינימלי של 100 שקל בגין כל חצי שעת דיבוב או חלקה.

שחקן שטרם מלאו לו 21 – זכאי לתמורה מינימלית של 140 שקל לשעת דיבוב ראשונה, כולה או חלקה.

בתום שעה דיבוב ראשונה יהיה זכאי השחקן לתמורה בסך מינימלי של 70 שקל בגין כל חצי שעת דיבוב או חלקה.

בסרט קולנוע מייג'ור או עצמאי - שחקן שמלאו לו  21 זכאי לתוספת מינימלית של 150 שקל לשכר הדיבוב בגין ביצוע שיר סולו/דואט.

בסרט קולנוע מייג'ור או עצמאי - שחקן שטרם מלאו לו  21 זכאי לתוספת מינימלית של 100 שקל לשכר הדיבוב בגין ביצוע שיר סולו/דואט.

בגין השתתפות בהקלטות מקהלה לא יהיה זכאי השחקן לתוספת.

שחקן שמלאו לו  21 זכאי לתמורה מינימלית של 150 שקל לשעת דיבוב ראשונה, כולה או חלקה.

בתום שעה דיבוב ראשונה יהיה זכאי השחקן לתמורה בסך מינימלי של 75 שקל בגין כל חצי שעת דיבוב או חלקה.

שחקן שטרם מלאו לו 21 זכאי לתמורה מינימלית של 105 שקל לשעת דיבוב ראשונה, כולה או חלקה.

בתום שעה דיבוב ראשונה יהיה זכאי השחקן לתמורה בסך מינימלי של 52.5 שקל בגין כל חצי שעת דיבוב או חלקה.

הוזמן שחקן לבצע השלמה והגיע לשם כך במיוחד לאתר ההקלטות, יהיה זכאי לתשלום בהתאם לזמן שהעניק שירותיו בפועל, ולכל הפחות עבור שעת דיבוב, בהתאם לתעריפי המינימום עבור סדרת טלוויזיה, סרט קולנוע מייג'ור או סרט קולנו עצמאי.

שחקן יקבל את שכרו על פי שעות נוכחותו באולפן, מרגע השעה אליה הוזמן לאולפן או השעה בה הגיעה לאולפן בפועל, המאוחרת מבין השניים ועד שחרורו מהאולפן, כולל זמני המתנה שהגורם לה איננו שחקן הדיבוב.

פעולות מיוחדות הינן צילומי "מאחורי הקלעים" של הפקת דיבוב או ראיון לצורך יחסי ציבור להפקה.

אם השחקן יתבקש לעשות פעולות מיוחדות הוא אינו מחויב לכך. על השחקן והאולפן או מזמין הפקת הדיבוב לסכם התמורה בגין ביצוע הפעולות המיוחדות.

אם האולפן הודיע על ביטול או דחיית הקלטה בטווח של עד 36 שעות ממועד ההקלטה, עליו לשלם לשחקן תשלום 150 שקל, אף אם ההקלטה התבצעה במועד אחר.

התשלום בפועל יבוצע לא יאוחר משוטף + 60 לאחר הגשת חשבונית המס על ידי שחקן הדיבוב ו/או טופס תיאום מס ו/או ח-ן עצמית ו/או קבלה. כל פיגור מעבר לכך, יזכה את שחקן הדיבוב בתשלום ריבית פיגורים על פי ריבית החשב הכללי.

על אולפן הדיבוב להפיק שיק דחוי עבור השחקן למועד התשלום לא יאוחר מ-30 יום לאחר קבלת החשבונית מס /או טופס תיאום מס ו/או ח-ן עצמית ו/או קבלה מהשחקן.

נאותות הפקה והפסקות

אתר ההקלטות יהיה נקי, מסודר, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך, ובעל בית שימוש נקי לשימוש שחקן הדיבוב.

האתר יכלול פינות ישיבה נוחות לשחקני הדיבוב, לצורך מנוחה בין סשן הקלטות אחד למשנהו ותהיה בו אפשרות להכין משקה חם (תה, קפה), ולמזוג מי שתייה נקיים וקרים ללא הגבלה.

לאחר כל שתי שעות דיבוב יהיה זכאי שחקן הדיבוב להפסקה שאינה פחותה מ- 15 דקות עבור התרעננות, שתספר במסגרת שעות הדיבוב לתשלום. איחור של שחקן הדיבוב להקלטה מעבר ל-10 דקות תשלול את זכותו של שחקן הדיבוב להפסקה, כאמור.

להורדת ההסכם

הסכם בין שח"ם לאולפני אולמן

לחצו כאן

חוזה אישי להעסקת מדבבים בהפקות דיבוב - אולפני אולמן

לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר