שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הישג אדיר עבור עולם הקולנוע בוועדת החינוך של הכנסת

לאחר מאבק ממושך של שח"ם וארגוני היוצרים, שכלל פנייה של הארגונים לשרת התרבות מירי רגב בנוגע לתיקון סעיף 13 לחוק הקולנוע, נרשם הישג אדיר עבור עולם הקולנוע בוועדת החינוך של הכנסת. תקציב הקולנוע הישראלי יגדל ב-25% ויעמוד על סך של 100 מיליון ש"ח. ובנוסף נקבע כי לשר התרבות לא תהיה סמכות לשלוט במאגר הלקטורים והוא הלכה למעשה יהיו פתוח לכל אנשי היצירה הקולנועית בישראל. אנו מאמינים כי צעד משמעותי זה ימנע פגיעה ביוצרים ויאפשר את המשך פריחת היצירה הישראלית המקומית.

 

לעיונכם מצורפת ניירות העמדה בנושא תנאי סף למאגר הלקטורים בקרנות הקולנוע ותיקון סעיף 13 לחוק הקולנוע – עידוד הצלחות מסחריות.

 

שח"ם פועל לשמירה על תקציבי הקולנוע בכל אמצעי שנדרש אליהם.