שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

טיפול בתביעות דמי אבטלה שלא טופלו כראוי

לאחר בירורים שערכנו עם הנהלת המוסד לביטוח לאומי, בנוגע לתביעות אבטלה שמוגשת על ידי אמנים העונים לתנאי צו סיווג מעסיקים, הובהר לנו, כי בשל עומסים כבדים על הביטוח הלאומי (מעל מיליון תביעות), ומורכבות תביעות האבטלה המוגשות על ידי האמנים, כי בשלב הראשון לא יהיה ניתן לבדוק את המסמכים שצורפו לתביעה להוכחת היותכם מועסקים לפי הצו, לכן תאושרנה כל התביעות וישולמו דמי אבטלה. התביעות ישולמו בשלב ראשון - בהתאם להכנסה שהיוותה את הבסיס לתשלום מקדמות של שנת 2019 (כלומר על בסיס הכנסותיכם טרם קביעת המקדמות, בהתאם להכנסה ששימשה לקביעת תשלומי מקדמות אלה). בשלב מאוחר יותר יערך חישוב סופי של דמי האבטלה הסופיים להם אתם זכאים.

אנו בשח"ם סבורים כי זה הוא הפתרון המיטבי ומודים להנהלת המוסד לביטוח לאומי על הפתרון. המוסד לביטוח הלאומי עושה מאמצים לטפל בתביעות עוד לפני הפסח אך יש לקחת בחשבון שמרבית התביעות יטופלו רק לאחר החג.

 

ואם עדיין לא הגשתי תביעה?

להגיש תביעה, במידה ואין לך להם אישור המעביד בטופס 857 או כל אישור כתוב אחר על דמי הביטוח הלאומי שנוכו, לציין במפורש כי אתה מועסק בהתאם לתנאים המפורטים בצו סיווג מעסיקים וחשוב לצרף לתביעה אישורים על סכום התשלומים, קבלות, חוזי העסקה וכל מסמך אחר הקשור להעסקתכם בהתאם למפורט בקישור הבא.

 

מה אני עושה אם עדיין לא קיבלתי כסף או שקיבלתי רק מקדמה (2,000 ש"ח)? 

אם קיבלת רק 2,000 ש"ח, ככל הנראה, עדיין לא חישבו לך את גובה דמי האבטלה והתביעה שלך עדיין בטיפול. כנ"ל אם עדיין לא קיבלת כל הודעה. כדי לראות מה סטטוס הבקשה שלך לדמי האבטלה נכנסים לאזור האישי באתר הביטוח הלאומי (נרשמים לאזור השירות האישי, אם אתה לא רשום – כאן). יתכנו שלוש אפשרויות - 

1. התביעה העדיין בטיפול.

2. התביעה שלך אושרה (ואז ייתכן חישוב דמי האבטלה על בסיס המעסיקים שלך תקין ויתכן שלא).

3. התביעה נדחתה. 

 

מה אני עושה אם התביעה שלי עדיין בטיפול?

כפי שאמרנו, ישנם עומסים רבים על הביטוח הלאומי ולכן יש להאזר בסבלנות. עם זאת, אנחנו יודעים ומבינים שהמצב לחוץ מאוד כרגע ולכן ניתן להעביר פניה למחלקה המשפטית באמצעות שליחת דוא"ל [email protected] ולציין שתהביעה עדיין לא אושרה, אנחנו מעבירים פניה אחת לשבוע לביטוח הלאומי עם כל מי שתביעתו טרם אושרה בבקשה לזירוז.

 

מה אני עושה עם התביעה שלי לדמי אבטלה נדחתה?

קודם כל, והכי חשוב, מגישים פניה באזור האישי באתר הביטוח הלאומי ומפרטים מה לא קיבלת ומדוע אתה חושב שישנה שגיאה(נרשמים לאזור השירות האישי, אם אתה לא רשום – כאן). במסגרת פניה אשר אתם מגישים יש לכתוב, בין היתר, כי "הנני עצמאי העובד כשחקנ/ית וכל הכנסותיי כעצמאי הינם כשכיר בהתאם לצו סיווג מעסיקים".

שנית, יש למלא את טופס דיווח על טיפול שגוי בתביעה לדמי אבטלה וייפוי כח שהכנו עבור חברי שח"ם. 

 

מה קורה אם תביעתי לדמי אבטלה אושרה ואני חושב שלא קיבלתי את כל מה שמגיע לי, מה אני עושה?

קודם כל, והכי חשוב, מגישים פניה באזור האישי באתר הביטוח הלאומי ומפרטים מה לא קיבלת ומדוע אתה חושב שישנה שגיאה(נרשמים לאזור השירות האישי, אם אתה לא רשום – כאן).

שנית, יש למלא את טופס דיווח על טיפול שגוי בתביעה לדמי אבטלה וייפוי כח שהכנו עבור חברי שח"ם. 

 

מה זה הטופס טופס דיווח על טיפול שגוי בתביעה לדמי אבטלה וייפוי כח ומה מטרתו?

זה הוא טופס שהכנו במיוחד בשח"ם עבורכם השחקנים חברי שח"ם. יש למלא אותו רק במידה וקיבלת תשובה בנוגע לדמי האבטלה שלכם מהביטוח הלאומי ואתם חושבים שיש שגיאה. 

אנחנו נבדוק את הטופס שמילאתם ונוודא שאכן (יכול להיות ש)הייתה טעות ונעביר את הטופס לאנשי הקשר שלנו בביטוח הלאומי. פרט לכך, אנחנו גם מחתימים אתכם על ייפוי כח על מנת שבמקרה ויהיה צורך נוכל לייצג אתכם מול הביטוח הלאומי. אנו לא נעביר פניה מצד מי שאינו חבר שח"ם

חשוב להבין, ההתחייבות היחידה שלנו היא להעביר את הדיווח שלכם לביטוח הלאומי, אנחנו לא מתחייבים שננקוט בהליכים מול הביטוח הלאומי (אנחנו מאמינים שלא יהיה צורך), אבל אנחנו צריכים שתעניקו לנו את האפשרות לכל מקרה שלא יהיה.

חשוב לזכור, ברגע שמילאתם את הטופס הזה אתם מחויבים גם להגיש פניה באזור האישי באתר הביטוח הלאומי.

 

הבהרה - האמור במידע ו/או ביעוץ ו/או במסמכים (להלן: "היעוץ") אשר מעניק שח"ם אינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או עבודה מול רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס מטעם השכיר ואינו מהווה תחליף למידע המפורסם באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, היעוץ אינו מהווה יעוץ משפטי, ולא תחול על שח"ם ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהיא באשר לו.