שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

איך לעבוד ולא לאבד את דמי האבטלה

רבים מהשחקנים והשחקניות עובדים בימים אלה בעבודות יומיות וחלקיות. לפיכך הגענו בשח"ם לסיכום עם המוסד לביטוח לאומי על צורת הדיווח של עבודות אלו, על מנת ששחקנים שמקבלים דמי אבטלה ימשיכו לקבלם, ולא יפעלו באופן שאינו תואם את החוק ואת התקנות.

אם את/ה עובד/ת ביחסי עובד-מעביד מלאים או בהתאם לצו סיווג מעסיקים,בגין כל יום עבודה שלך יופחתו לך רק דמי האבטלה בגין אותו יום בו עבדת. ניתן לקרוא כאן בהרחבה.

כך לדוגמא -  אם קיבלת שכר של 1,500 ש"ח ליום עבודה וגובה דמי האבטלה שלך עומדים על 300 ש"ח ביום, יופחתו לך מדמי האבטלה רק 300 ש"ח ולא כל ה 1,500 ש"ח. 

על מנת לוודא שאכן כך הדבר ולמצות את זכויותיך - עליך להעלות את המסמכים הבאים באזור האישי בביטוח הלאומי, כל חודש, על מנת שלא ישללו ממך את דמי האבטלה כליל, ויקזזו לך דמי אבטלה רק בגין הימים שבהם עבדת - 

לשחקנים/אומנים שעובדים על פי צו סיווג מעסיקים (כאן ניתן לקרוא מה זה):

חשוב לשים לב: הוראות אלה רלוונטיות גם במידה שעבדת במקום אחד.

אם המעסיק מפריש ביטוח לאומי כחוק על פי צו סיווג מעסיקים - יש להגיש תלוש שכר מרצים או כל אסמכתא אחרת המעידה כי עבדת אצל המעסיק, עבור כל חודש.

בנוסף יש להעלות מכתב מהמעסיק, המציין כמה ימים עבדת אצלו בפועל בכל חודש.

לרשותכם מכתב לדוגמא.

לחלופין, המעסיק יכול לציין בחתימה על התלוש / אסמכתא כמה ימים עבדת, בתוספת חותמת (להלן דוגמא).

כמו כן, יש להגיש הצהרה מטעמכם – לרשותכם הצהרה לדוגמא.

במידה שהמעסיק אינו מפריש ביטוח לאומי כחוק יש להגיש הצהרה בתוספת קבלה שהנפקת לאותו מעסיק.

לרשותכם מכתב לדוגמא.

לשחקנים/אומנים שעובדים (גם) במקומות שבהם הם שכירים ביחסי עובד-מעביד מלאים:

יש לוודא שהמעסיק שלך מדווח לביטוח לאומי על פי ההנחיות באתר.

יש להגיש תלוש שכר מהמעסיק עבור כל חודש שבו עבדת אצלו (תלוש שכר כזה אמור לציין כמה ימים עבדת בפועל).

בנוסף, יש להגיש הצהרה מטעמכם. לרשותכם הצהרה לדוגמא.

 

את כל הטפסים מעלים בלינק הבא - קישור.

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל [email protected]

הבהרה - האמור במידע ו/או ביעוץ ו/או במסמכים (להלן: "הייעוץ") אשר מעניק שח"ם אינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או עבודה מול רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס מטעם השכיר ואינו מהווה תחליף למידע המפורסם באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, הייעוץ אינו מהווה יעוץ משפטי, ולא תחול על שח"ם ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהיא באשר לו.