שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם חדש עם "אשכולות" - שקיפות, מעורבות וייצוג מלא

חברי וחברות שח"ם יקרים 

לפני כשנה וחצי התחלנו במהלך נרחב שמטרתו להוביל לשקיפות באשכולות, החברה שמנהלת את כספי התמלוגים של כולנו. 

לאחר שיג שיח לעומתי מול אשכולות שנמשך מספר חודשים, החלטנו, בחודש יולי 2019 להגיש לבית המשפט בקשה לקבל מסמכים ומידע שחברת אשכולות לא העבירה לנו עד אז באמצעות משרד עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה. בחרנו בהליך שמכונה תביעה נגזרת, אשר נועד לאפשר לבעלי מניות באשכולות לממש את הזכות שלהם ביעילות, באופן אפקטיבי, לטובת אמני ישראל, וכל זאת, בתוך פרק זמן קצר יחסית.

אנו בשח"ם הובלנו וריכזנו את התהליך יחד עם מספר אמנים, שהינם בעלי מניות באשכולות, אשר הסכימו לפעול כשליחי ציבור. ביקשנו לקבל מסמכים ומידע שיסייעו לשפוך אור על התנהלות החברה במטרה להביא לשינוי.

בחלוף כשנה (זמן קצר במונחים משפטיים), בחודש יוני 2020, התכנסנו תחת מגבלות הקורונה לדיון באולם בית המשפט. 

במהלך החליטו הצדדים שמוטב לנהל הליך של גישור במטרה להגיע להסכמות רחבות שיסייעו לציבור האמנים ויטיבו עימו.

בתמצית, עמדת השופט היתה שגם אם בקשתנו תתקבל - ונקבל את כל המסמכים שביקשנו - הרי שבכדי להביא לשינוי אמיתי באשכולות ולסיום המחלוקות יידרשו ממילא עוד הליכים משפטיים רבים. הליכים אלו צפויים היו לגזול משאבים כספיים רבים, זמן יקר, ודם רע שהיה צפוי לזרום עד שיגיע סופסוף השינוי המיוחל, והכל על חשבון השחקנים וכלל האומנים המבצעים. לכן, השופט סבר שנכון שהליך הגישור ינסה להקיף את כלל המחלוקות האמיתיות - דהיינו, לא רק את הדרישה לקבל מסמכים אלא גם את הדרישה לשקיפות באשכולות ולהתנהלות תאגידית ראויה, כיאה למטרות החשובות שלשמן אשכולות קיימת. 

כך עשינו.

בחודשים האחרונים התנהל הליך גישור מקיף ומקצועי ביותר, שכלל עשרות ישיבות, שיחות טלפוניות, פגישות ועוד ועוד.

את הליך הגישור עם אשכולות הובלנו בשח"ם - כנציגים של האינטרסים של האמנים בכלל, והשחקנים בפרט.

עד מהרה התברר כי הנהלת אשכולות באה להליך בנפש חפצה והיתה נכונה לעשות שינויים בחברה.

בשלב מסוים הצטרפו נציגי אמ"י להליך הגישור וביחד גיבשנו תקנון חדש לאשכולות, אשר יחליף את התקנון הנוכחי שנערך בשנות ה-80, ואשר יסדיר את התנהלותה של אשכולות מבחינה תאגידית, ארגונית וניהולית, והכל בהתאם לחוק החברות ובהתאם למעמדה של אשכולות כתאגיד לניהול משותף של זכויות מבצעים.

 במסגרת הליך הגישור הגענו להסכמות רבות בשלל נושאים, ביניהם:

  • הוסכם על הקמת ועדת תמלוגים עצמאית שתפעל באופן שקוף (מפתח התמלוגים יפורסם לכל) ובהתאם לנהלים מסודרים. ועדת התמלוגים תכלול נציג מטעם שח"ם.
  • הוסכם על מדיניות של שקיפות מסמכים. 
  • הוחלט על הסדרת נהלים וקריטריונים לחלוקת כספים לאמנים נזקקים.
  • הוסכם על קיום אספות כלליות ומסירה של דוחות כספיים לכלל בעלי המניות באשכולות.
  • הוסכם על הרחבת האסיפה הכללית של אשכולות, בהדרגה, בדרך של קבלת אמנים נוספים למעגל בעלי המניות באופן שיאפשר השפעה על החברה.
  • הוסכם על שינוי ארגוני באשכולות, בדירקטוריון אשכולות והנהלתה- לפי המוסכם יכללו דירקטוריון אשכולות והנהלתה נציגים מומלצים על ידי שח"ם באופן שווה ושקול לשאר חברי הנהלה. 
  • הוסכם על אימוץ מנגנוני ביקורת ומנהל תקין באשכולות – כולל מינוי מבקר פנימי.
  • הוסכם על מתן תמיכות כספיות לאיגודים מקצועיים והכרה במעמדם.

חברים יקרים, כשיצאנו לדרך ספק אם חשבנו שההליך שלנו יחולל שינוי כה רחב באשכולות, בפרק זמן כה קצר יחסית. אנו מאמינים ויודעים כי תוצאות המסע שלנו בשנתיים האחרונות ישפיעו כבר בשנים הקרובות על ציבור האומנים המבצעים – בהגדלת התמלוגים לאומנים.

אנו מודים למגשרת מטעם בית המשפט – כבוד השופטת בדימוס הילה גרסטל, לעו"ד אייל נחשון ולכל משרד עו"ד ברנע ג'פה לנדה, לחברי שח"ם בעלי המניות אשר הובילו את התהליך, לנציג אשכולות אשר ראו את טובת אמני ישראל לנגד עיניהם, ולמתווך – עו"ד ברק בר שלום.