שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הודעה חשובה! קיזוז ההכנסות כעצמאי מדמי האבטלה

הודעה חשובה! להעביר לרואה החשבון / מנהל החשבונות / יועץ המס שלכם בנוגע לדמי האבטלה!

קיזוז הכנסות כעצמאי מדמי האבטלה

שחקנים ושחקניות יקרים

בתקופה הראשונה של משבר הקורונה (בחודשים מרץ עד יוני 2020), שחקניות ושחקנים רבים לא קיבלו בהכרח דמי אבטלה על בסיס אסמכתאות שהגישו בגין עבודה אצל מעסיק אחד או יותר על ניכוי דמי ביטוח (או שלא) כעובדים לפי הצו,  לפנים משורת הדין הם קיבלו דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב מקדמות דמי הביטוח כעובד עצמאי בשנת 2019.

כאשר עצמאי לפי הצו מקבל דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסות לשנת 2019 - מומלץ שיבדוק היטב את הנתונים, לפני שהוא מעביר לביטוח הלאומי טופס 806/857 כדי להפחית את ההכנסות לפי הצו מההכנסות שהתקבלו בשומה.

שחקן מובטל לפי צו סיווג מעסיקים, שמגיש טופס 806/857 - שכולל הכנסה וניכוי דמי ביטוח לפי צו סיווג מבוטחים - פקיד הביטוח והגבייה בסניף מקטין את ההכנסה שמופיעה בשומה של העצמאי בהתאם להכנסות המופיעות בטופס 806/857 ומעדכן את המעמד של המבוטח לעובד שכיר (לפי הסכום שבטופס 806/857) ולעובד עצמאי במקביל (עם ההכנסה שנותרה כעצמאי שאינו כלול בצו).

במקביל, נדרש פקיד הביטוח והגבייה לפתוח מטלה לפקיד האבטלה, במטרה לשנות את הבסיס לדמי האבטלה בהתאם לבסיס החדש שקבע פקיד הביטוח והגבייה. המטלות ייפתחו פעמיים, בהתאם לששת החודשים שקדמו להתחלת האבטלה, שחלקם היו בשנת 2019 וחלקם היו בשנת 2020. לכן, החישוב לגבי שומת 2019 אינו סופי.


המוסד לביטוח לאומי משנה את מעמדו של המובטל בשנת 2019 לעובד שכיר רגיל שהוא גם עובד עצמאי במקביל. פקיד האבטלה חייב לערוך התחשבנות כוללת עם המובטל, כמו לכל עובד שכיר אחר שמקבל דמי אבטלה (כולל קיזוז הכנסותיו כעצמאי מדמי האבטלה בשנת 2020) ועלולים להיווצר חובות.

לפי הביטוח הלאומי, רק לפי טופס 806/857 ניתן לקבל תמונה מלאה על פעילות נותן השירות לפי הצו ולדעת מה השכר האמיתי של המובטל, ולכן הביטוח הלאומי מעדכן מעמד רק לפי טופס זה.


לאור האמור לעיל, כברירת מחדל, כל עוד שחקן עצמאי לפי צו סיווג מעסיקים, שמקבל דמי אבטלה לפי בסיס הכנסותיו כעובד עצמאי בשנת 2019, אינו מעביר למחלקת הגבייה בסניף טופס 806/857 מהמעסיק/ים לשנת 2019, הוא ימשיך לקבל דמי אבטלה לפי הבסיס שלפיו שולמו מקדמות דמי הביטוח כעובד עצמאי בשנת 2019, ללא קיזוז ההכנסות כעצמאי בשנת 2020, בתקופות שהוא מובטל ולא חזר לעבוד בזמן משבר הקורונה (לעניין קיזוז בשנת 2021 – טרם פורסמו הוראות).

לפיכך, אנו ממליצים להימנע משליחת טופס 806/857 לביטוח הלאומי (תוך התייעצות כמובן עם רואה חשבון / יועץ מס / מנהל חשבונות).

הודעה זאת מתבססת על הודעת לשכת יועצי המס בישראל מיום 21/12/2020.

למידע איך לעבוד ולא לאבד את דמי האבטלה

 

הבהרה - האמור במידע ו/או ביעוץ ו/או במסמכים (להלן: "הייעוץ") אשר מעניק שח"ם אינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או עבודה מול רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס מטעם השכיר ואינו מהווה תחליף למידע המפורסם באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, הייעוץ אינו מהווה יעוץ משפטי, ולא תחול על שח"ם ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהיא באשר לו.

בכל שאלה או בקשה לסיוע, פנו למחלקת קשרי חברים שלנו: